A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Höstmötet

Nyvalde ordförande Göran Wallin

Höstmötet valde ny ordförande!

2013-11-05 Höstmötet den 5 november i PRO Ranstaorten öppnades av v. ordförande som valdes att sköta dagens förhandlingar. Verksamhetsplanen samt budget för 2014 godkändes av mötet samt föreningens föreslagna medlemsavgift. Fyllnadsval av ordförande stod också på dagordningen. Valberedningen föreslog Göran Wallin som också valdes till ordförande efter avlidne Sören Sennebring fram till årsmötet 2014. Det var ett snabbt avhandlat höstmöte. Festkommittén hade dukat upp med kaffe & mackor som intogs under tiden Kalle & Lelle sålde åror. Sista punkten var en hemlig gäst. Där medlemmarna fick gissa vem det var, som ledtrådar 3 generationer från Einar – Ullen, företag i Ransta sedan 1939, tandhygienisten som sadlade om till egen företagare i en mansdominerad bransch. Då kom många på vem det var. Ulrika Forsgren Ransta Snickeri. Ulrika var en mycket duktig berättare om hur företaget utvecklats från farfars dagar till idag. Gamla bilder och tidningsurklipp samt en PowerPoint presentation från 1939 till nutid. Mycket var likt från början men i annan förpackning. Kul att veta lite mer om ortsrelaterade företag som idag sysselsätter 10 personer och planer på att fortsätta växa.

Ulrika i berättartagen. Foto: Göran Wallin

Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesfunktionärer
a. Ordförande
b. Sekreterare
c. Justeringspersoner
3. Verksamhetsplan 2014.
4. Budget för år 2014.
5. Föreningens medlemsavgift nästa år.
6. Fyllnadsval av ordförande till årsmötet 2014.
7. Mötets avslutande.
8. Överrasknings gäst.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.