A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om distriktet

PRO Västmanlands Distrikt

Distriktets roll är att vara samordnare.

Att ordna och genomföra konferenser, kurser och andra aktiviteter.
Att arbeta med planering av utbildningsinsatser för föreningarna.

Distriktsstyrelsen ska om så önskas representera vid föreningarnas styrelse- och föreningsmöten.

Genom våra utbildningar ska vi få kunniga förtroendevalda.
Genom KPR (kommunala pensionärsråd) ska äldrepolitiken stärkas.
Där ingår den viktiga vård och omsorgs- och pensionsfrågan.
Vi ska arbeta för att få inflytande i landstinget, utveckla kulturen för människor inom äldrevården. Människor ska känna sig trygga och känna gemenskap i vår organisation.

Föreningsstyrelserna bör vara lyhörda för vad medlemmarna vill ha och så långt det är möjligt bredda sina verksamheter efter nya önskemål från medlemmar.
Vi måste även samarbeta över föreningsgränserna. Små föreningar har kanske svårt att bedriva studieverksamhet inom vissa områden.

Även inom reseområdet bör regionvis samarbete förekomma då små föreningar har svårt att samla det antal som exempelvis behövs för att fylla en buss.

Den stora utmaningen för året blir medlemsvärvning. Hur ska vi exempelvis nå ut till de nya svenskarna?
Distriktets förslag på kommundagar i länet kan vara ett första steg.
Distriktets målsättning för medlemsvärvningen är att vi ska öka till 15 000 medlemmar

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.