A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gemenskap & aktiviteter

Anmäl dig till internationella konferensen i Gysinge

Anmäl dig till PRO:s internationella konferens i Gysinge 5-6 april.

2018-01-15 PRO deltar sedan länge i ett nordiskt samarbete och den nordiska organisationen deltar i arbetet för äldres intressen inom EU.

Sedan några år tillbaka finns PRO även med i organisationen Help Age International med ett globalt nätverk för att förbättra äldres villkor i världen. Vi lever på en gemensam planet att värna. Världen krymper och det ömsesidiga beroendet ökar med globalisering av varor och tjänster. Internet och flyg för oss närmare varandra.

Kontakterna och samarbetet med äldreorganisationer i andra länder behöver breddas inom PRO. Därför inbjuder vi till en tvådagars internationell konferens vid PROs folkhögskola i Gysinge våren 2018. Konferensen ordnas i samarbete med Olof Palmes Internationella Center och ABF. Konferensen ska öka kunskap och engagemang för internationella äldrefrågor.

Upplyser om äldres sociala villkor

Deltagarna ska efter konferensen veta mer om äldres sociala villkor i olika delar av världen. Vi ska veta mer om den utveckling som sker, om aktörer och om de verktyg som finns för att bidra till bättre liv för äldre.

Och vi ska veta mer om vad pensioner och annan social välfärd innebär för såväl äldre som för länders stabilitet och utveckling. Konferensen i Gysinge ska visa nya möjligheter till aktivitet och engagemang. Svenska folkrörelser har sedan länge drivit lokalt förankrat internationellt arbete där man genom direkta kontakter utbyter erfarenheter och ger stöd.

Många som arbetat med detta är även de nu pensionärer. Det är dags för PRO och andra pensionärsorganisationer att bredda och utveckla ett engagemang för äldre i världen. Till konferensen kommer deltagare från äldreorganisationer i Norden och inbjudna medverkande från Östeuropa, Latinamerika och Afrika. Av konferensens 60 deltagare beräknar vi att omkring hälften kommer från PRO:s distrikt och föreningar.

När ni i distriktet/föreningen utser och anmäler deltagare låt det gärna vara de som särskilt har intresse att sedan fortsatt bidra till att vi inom PRO utvecklar ett internationellt arbete. Konferensens språk är i huvudsak svenska men något/ra inslag kommer att vara på engelska. Välkomna med anmälan!

PRAKTISK INFORMATION

Tider för reseplanering Konferensen är förlagd till PRO:s Folkhögskola i Gysinge 

och inleds kl 12 torsdag 5 april med gemensam lunch.

Buss till Gysinge går från Stockholm C kl 10.00.

Ange i anmälan om du önskar åka med bussen. Konferensen avslutas fredag 6 april kl 14.00. Buss går då
åter till Stockholm och kommer att vara där senast kl 16.00 Mat och Logi Folkhögskolan har utmärkt kök och matsal - den som har särskilda önskemål om kost ska ange det i anmälan Logi med hotellstandard 1-bädds- och 2-bäddsrum - gör gärna gemensam anmälan om ni är två som önskar dela rum

Mer om folkhögskolan - läge, lokaler mm finns på PROs hemsida www.pro.se

AVGIFTER

För PRO:s deltagare gäller resefördelning, Konferensavgiften är 500 kronor men PRO centralt står för resekostnaderna enligt organisationens resepolicy.

Kontakt för bokning av resa är Resekompaniet AB i Sandviken tel 026-26 70 70 För inbjudna deltagare från andra organisationer är konferensen kostnadsfri (även bussresan till och från Gysinge) men deltagare svarar själva för övriga resekostnader ANMÄLAN till den Internationella konferensen i Gysinge 5-6 april 2018

Anmälan senast 15 februari till: osa@pro.se 

eller PRO, Box 3274, 103 65 Stockholm

Om konferensen övertecknas görs urval för jämn spridning över landet

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.