A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gemenskap & aktiviteter

Brev till PRO:s medlemmar med anledning av att media ställer frågor om PRO och Gysinge

PRO:s förbundssekreterare Johanna Hållén och PRO:s ordförande Christina Tallberg. PRO:s förbundssekreterare Johanna Hållén och PRO:s ordförande Christina Tallberg.

Vi båda har nyligen intervjuats av media om PRO:s Folkhögskola och den fastighet i Gysinge där folkhögskolan har sin verksamhet. För att du som medlem ska ha en bakgrund till eventuella kommande publiceringar vill vi berätta om hur vi ser på folkhögskolan och fastigheten i Gysinge.

2018-11-21 Läs gärna Frågor och svar om Gysinge.

PRO:s Folkhögskola i Gysinge är helt unik genom att den drivs av pensionärer för pensionärer. Oss veterligen sker det inte på någon annan plats i världen. PRO vill att lärande ska vara livslångt, och tusentals av PRO:s medlemmar utbildar sig varje år inom många skilda områden på skolan.

Det kan handla om utbildningar inom data- och IT-kunskap för att motverka det digitala utanförskapet, men det kan också vara kurser i akvarellmålning och dans. Folkhögskolan utbildar också förtroendevalda – som organisation behöver PRO kunniga och kompetenta företrädare. I somras anordnades ett pensionärskollo som en del av PRO:s strävan att minska ensamheten bland äldre.

En grundlig rapport har gjorts

Alla PRO:s medlemmar har möjlighet att delta i kurser på folkhögskolan i Gysinge. PRO subventionerar resor, logi och mat så att så många som möjligt ska kunna delta. PRO:s riksorganisation står också för underhåll, skötsel och renoveringar av fastigheterna, samtidigt som folkhögskolan betalar hyra för att få använda dem.

Två värderingar av fastigheten har gjorts, den senaste för snart två år sedan. I den rapport som togs fram om Gysinge till kongressen i somras undersökte utredarna grundligt fyra alternativ: att sälja eller ge bort fastigheten som gåva, att tomställa lokalerna, att fortsätta driva Gysinge utan åtgärder eller att fortsätta driva Gysinge med en femårig utvecklingsplan.

Kongressen, som är PRO:s högsta beslutande organ, valde efter diskussion att utveckla och satsa på folkhögskolan. Både ombud som var för och emot fortsatt drift hördes i kongressalen. Hela kongressen filmades och sändningen ligger fortfarande kvar på PRO:s hemsida. Debatten på kongressen om folkhögskolan, och de olika ståndpunkterna i frågan, skildrades även i PROpensionären nr 6/2018, som nådde alla medlemmar den 5 september.

Gällande frågor om moms

Vi har nu fått flera frågor om tidigare investeringar i Gysinge. Det handlar bland annat om köpet av Udden och renoveringar av matsalen på skolan. Udden är en del av fastigheten med ett café, en hörsal och en fristående byggnad. En specifik fråga gäller möjligheten att minska PRO:s kostnader genom momsavdrag i samband med köpet. En annan fråga gäller att Länsstyrelsen i Gävleborg enligt köpeavtalet har rätt att utan kostnad använda hörsalen samt den fristående byggnaden för Naturum. Där finns en utställning om Färnebofjärdens nationalpark.

Nuvarande ledning har inte tillräckligt med underlag från tiden då affären gjordes för att kunna svara på alla frågor. Samtidigt är hyresavtalet med länsstyrelsen är just nu uppe till diskussion.

Vi jobbar just nu vidare på den redan inslagna vägen att anpassa hela PRO:s verksamhet till ett förändrat medlemsantal och mindre intäkter. Vi har redan flyttat PRO:s rikskansli till betydligt billigare lokaler. Vi har inte tillsatt alla vakanser i kansliorganisationen. Vi har en ny resepolicy. Vi arbetar också med att omförhandla ingångna avtal och tidigare affärsuppgörelser. Kort sagt ser vi över hela organisationens kostnader.

Vår ambition har aldrig varit att driva PRO:s Folkhögskola med ekonomisk vinst. Den vinst PRO som organisation får, är istället engagerade medlemmar som kan vara mer delaktiga i samhället.

Läs gärna Frågor och svar om Gysinge.

Läs gärna PRO:s debattartikel som SvD inte vill publicera

Länk till PROpensionären nr 6, 2018, som handlar om Gysinge. 

Länk till webbsändningen av hela PRO:s kongress där Gysinges framtid avhandlades.

Länk till vår informationssida PRO svarar.

Med vänliga hälsningar,

Christina Tallberg
Ordförande PRO

Johanna Hållén
Förbundssekreterare PRO 

 

För frågor kontakta PRO på:

E-post: info@pro.se
Telefon: 08-701 67 00Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.