A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gemenskap & aktiviteter

”PRO kommer att göra rätt för sig”

Socialstyrelsens huvudkontor i Stockholm. Socialstyrelsens huvudkontor i Stockholm.

PRO har ändrat sitt sätt att rapportera medlemsstatistik, vilket har uppmärksammats av media under veckan. "Vi ska alltid agera på ett rätt och riktigt sätt. Vi har hela tiden varit tydliga med att vi kommer att betala tillbaka pengar, om Socialstyrelsen bedömer att vi har gjort fel på något sätt", säger Johanna Hållén, förbundssekreterare på PRO.

2017-10-20 PRO rapporterar regelbundet medlemsstatistik till Socialstyrelsen, som sedan ligger till grund för det årliga statsbidraget. Tidigare i höst informerade PRO myndigheten om det förändrade sättet att rapportera medlemsstatistik på.

– Vi har berättat om den förändring som vi har genomfört och erbjudit Socialstyrelsen möjlighet att ge sin syn på detta. Vilka konsekvenser förändringen medför vill jag inte spekulera i, det är upp till Socialstyrelsen att bedöma, säger Johanna Hållén.

Tidigare talade PRO om antalet medlemskap. Nu pratar ni om medlemmar. Vad är skillnaden?

– Vi har många aktiva medlemmar som har medlemskap i flera av PRO:s lokalföreningar eller konceptföreningar, till exempel PRO Kultur, PRO Global eller PRO Motor. Anledningen kan vara att man vill ha tillgång till ett bredare utbud av aktiviteter, eller för att man har ett särskilt intresse eller engagemang inom ett visst område. 

Detta betyder att antalet medlemskap är större än antalet enskilda medlemmar.

Tidigare har PRO redovisat hur många medlemskap som finns totalt inom PRO. Det sättet att redovisa medlemsstatistik har prövats av Länsrätten i Östersund och varit vägledande för vårt sätt att redovisa hittills.

Men i fortsättningen beskriver vi endast hur många medlemmar (personer) som är med i PRO, oavsett hur många enskilda föreningar man är medlem i inom PRO.

Varför gör ni denna förändring?

Vi tycker att det är enklare och rakare att redovisa antal medlemmar i PRO, istället för antalet medlemskap. Vår storlek blir också tydligare och lättare att förklara i kontakt med politiker och opinionsbildare, när vi driver pensionärers intressepolitiska frågor.

PRO har 360 000 medlemmar. Det är fortfarande Sveriges största pensionärsorganisation.


Läs mer frågor och svar på:prosvarar.se

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.