A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gemenskap & aktiviteter

PROpensionären: Äldre väljare – en svårflirtad grupp

För många väljare 65–85 år är barnbarnens framtid viktig. Därför rankar de skola och utbildning som de mest angelägna samhällsfrågorna. För många väljare 65–85 år är barnbarnens framtid viktig. Därför rankar de skola och utbildning som de mest angelägna samhällsfrågorna.

65-plussare är mindre mottagliga för politiska utspel av typen ”valfläsk” än yngre. Och även om äldre faktiskt byter parti i högre utsträckning än vad man kan tro, så utmärks de seniora väljarna av att de är både motsägelsefulla och svårflirtade.

2018-03-19 Drygt en fjärdedel av alla väljare är 65 år eller äldre. Det gör dem till en viktig grupp när Sverige går till val. Att försöka förstå och beskriva deras politiska beteende är därför lockande – men besvärligt. Det finns inga självklara genvägar till väljare, bara för att de kommit upp i åren. 

Det är en given men bister insikt för partiernas strateger. 

– Det är en heterogen grupp som det är svårt att dra särskilda slutsatser om, säger Henrik Oscarsson som är professor vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och som leder det svenska programmet för valforskning. 

Favoriserar Socialdemokraterna

Äldre väljare röstar oftare än genomsnittet på Socialdemokraterna. 

Samtidigt är Kristdemokraterna och Liberalerna mer populära hos de äldre än hos den genomsnittliga väljaren.

Dessutom är det betydande skillnader mellan ”yngre äldre”, de som är mellan 61 och 70 år, och ”äldre äldre”, mellan 71 och 80 år. 

De ”yngre äldres” stöd för Feministiskt Initiativ låg till exempel på genomsnittet för alla väljare 2014, medan bara en mycket liten andel av de ”äldre äldre” tilltalades av Gudrun Schymans parti (som inte nådde över riksdagsspärren). 

Samma mönster men omvänt, gällde stödet för Kristdemokraterna som lockade de ”äldre äldre” i högre grad än de ”yngre äldre”.

 

Viktigaste frågorna 2016.

Äldre svåra att påverka

Den mångfacetterade otydligheten är en av den äldre väljargruppens tydligaste egenskaper. En annan är att gruppen är svår att påverka, eftersom den befolkas av människor som generellt inte gärna byter parti hur som helst. 

– De är mer stabila än andra grupper och det verkar som att det därför är svårt att få valfläsk att fungera på dem, säger Henrik Oscarsson.

Han ifrågasätter till exempel att skattesänkningen för pensionärer, som regeringen genomförde vid årsskiftet, kommer att visa sig ha någon positiv effekt vid valurnorna för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

En förklaring till att äldre är mindre mottagliga för valfläsk kan vara deras tendens att ta mer hänsyn till samhället än till sig själva när de röstar, enligt Henrik Oscarsson:

– De tänker mer på nationen som helhet än kikar ner i sin plånbok.

Skola och utbildning är viktiga frågor för äldre 

Beteendet illustreras av de resultat som tonar fram när svenska väljare rankar de samhällsfrågor som de anser mest angelägna. På första plats, före ”integration/immigration”, ”sjukvård” och ”äldrefrågor”, placerar gruppen 65–85 kategorin ”skola och utbildning” – trots att de själva står långt från den världen.

– De vill främst av allt att det ska gå bra för barn och barnbarn, säger Henrik Oscarsson.

I ett inlägg på sin blogg på internet (www.henrikoscarsson.com) i november förra året skrev han att frågor han fick tydde på att partiernas kampanjstrateger intresserar sig särskilt för äldre väljare inför valet i år. 

30 procent byter parti 

Karaktäristiken han bjöd på handlade om att äldres benägenhet att gå från ett parti till ett annat trots allt är högre än många nog tror. 

Vid valet 2014 bytte nästan 30 procent av väljarna över 65 år parti, vilket bara var några få procentenheter lägre än väljarkårens genomsnittliga andel partibytare.

Trots den relativt stora politiska rörligheten hos äldre väljare kallar Henrik Oscarsson dem för väljarkårens ”glaciär”, eftersom deras rörelser är långsamma och försiktiga. 

– Är det någon åldersgrupp som står för politisk stabilitet, så är det trots allt de äldre, för även om rörligheten bland dem är rätt stor, så är rörligheten mellan blocken väldigt liten, säger han.

Det främsta undantaget från mönstret handlar om Sverigedemokraterna. Historiskt har det varit ett parti som framför alla har lockat sympatier från unga, och i synnerhet från yngre män. 

– Nu är partiet starkast bland äldre medelålders och äldre väljare. Det var en tydlig förändring som vi såg redan i valet 2014, säger Sören Holmberg.

Han är professor emeritus i statsvetenskap, nestor inom svensk valforskning och brett känd eftersom han sedan 1979 har varit kommentator under SVT:s valvaka. 

Sören Holmberg fortsätter:

– Äldre är mer skeptiska till invandring och flyktingmottagning än yngre.

Bakgrunden till att fler äldre röstar på Sverigedemokraterna syns tydligt i de attitydundersökningar som görs av SOM-institutet, som är knutet till Göteborgs universitet och leds av Henrik Oscarsson. 

M-röstare tar ofta klivet högerut 

I förra årets upplaga av den årliga SOM-undersökningen framgår det att knappt 50 procent i gruppen över 65 anser att alla människor i Sverige, oavsett ursprung, ska garanteras samma levnadsstandard. 

Välviljan minskar med stigande ålder. 

I gruppen 16–29 år anser följaktligen drygt 70 procent att invandrare ska ha rätt till samma villkor som den som är född i Sverige.

Samma mönster tonar fram i svaren på frågan om att bo granne med personer från andra kulturer. Bara lite mer än 50 procent av gruppen över 65 år kan tänka sig det, medan nästan 80 procent av 16–29-åringarna säger sig vara öppna för att bo granne med någon som har en annan kulturell bakgrund.

Attityden avspeglades i valresultatet för Sverigedemokraterna 2014, då de äldre väljarna seglade upp som Jimmie Åkessons främsta stöd.

Framför allt var det personer som tidigare röstat på Moderaterna som tog ett kliv högerut – möjligen efter förre M-ledaren Fredrik Reinfeldts omtalade ”öppna era hjärtan”-tal där han några veckor före valet uppmanade till ett välkomnande av de väntade flyktingströmmarna.

"Alla partier kommer flörta med de äldre i valet" 

Anders Sannerstedt, docent i statsvetenskap och knuten till Lunds universitet, har under drygt ett decennium forskat om Sverigedemokraterna och deras väljare. 

Även han konstaterar att de äldre är mer skeptiska till invandring och att det förklarar de äldre väljarnas växande sympatierna för partiet. 

Däremot tror han inte att det kommer att påverka valresultatet för Sverigedemokraterna i höst.

– I valrörelsen kommer alla partier att flirta med de äldre – inget parti vill sticka ut som äldrefientligt. Det kommer att påverka valdebatten litegrann, men röstfördelningen mellan partierna kommer inte att förändras av det, spår Anders Sannerstedt.

PROpensionären nr 2 2018.
Text: Thord Eriksson

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.