A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gemenskap & aktiviteter

Spännande diskussioner på PRO:s internationella konferens

Ett femtiotal PRO:are från Lund i söder till Luleå i norr fick veta mer om äldres sociala villkor i olika delar av världen. Efter inledning av PRO Global gavs under den första dagen exempel på välfärdspolitik och pensionssystem från olika delar av världen och under dag två handlade det om hur äldreorganisationer kan arbeta för att påverka äldres villkor under PRO:s internationella konferens 5-6 april.

2018-04-10 Enligt statistik från FN är omkring 700 miljoner människor i världen över 60 år och utgör ungefär 10 procent av världens befolkning. Redan om drygt 30 år, 2050, beräknas den andelen ha fördubblats till 20 procent och antalet personer i världen som är 60 år eller äldre kommer då att vara 2 miljarder. Då kommer också antalet äldre att vara fler än antalet barn för första gången i människans historia. Den största ökningen av äldre kommer att ske i Afrika, Asien och Latinamerika.

 

PRO:s ordförande Christina Tallberg intervjuades av SVT under konferensen. FOTO: Anneli Nygårds.

PRO deltar sedan länge i ett nordiskt samarbete och den nordiska organisationen deltar i arbetet för äldres intressen inom EU. Sedan några år tillbaka finns PRO även med i organisationen Help Age International med ett globalt nätverk för att förbättra äldres villkor i världen.

Kongressen 2015 beslutade att PRO skulle arrangera en internationell konferens och den gick av stapeln 5-6 april på Bommersviks kursgård i Södermanland. Medarrangörer var PRO Global, ABF och Olof Palmes Internationella Center.

FOTO: Anneli Nygårds.

Ett femtiotal PRO:are från Lund i söder till Luleå i norr fick veta mer om äldres sociala villkor i olika delar av världen. Efter inledning av PRO Global gavs under den första dagen exempel på välfärdspolitik och pensionssystem från olika delar av världen: Alexandar Spasov om Makedonien, Amleset Tewodros om Kenya, Tanzania och Uganda, Daisy Tourné om Uruguay samt Marianne Laxén om Finland.

Under dag två handlade det om hur äldreorganisationer kan arbeta för att påverka äldres villkor där Galina Poliakova talade om Ukraina, Margrethe Gaassand om Norge och Christina Tallberg om Sverige.

Några organisationer berättade om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte: Niklas Skeppar ABF, Anna Sundström Olof Palmes Internationella Center, Gunilla Palm Svenska kyrkan och Leonie Try Help Age International.

I gruppdiskussioner fick deltagarna möjlighet att dela med sig av tankar och idéer hur villkoren för äldre människor runt om i världen kan förbättras samt hur vi inom PRO kan utveckla vårt internationella solidaritetsarbete.

Läs mer:

Se SVT:s inslag från konferensen här. 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.