A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gemenskap & aktiviteter

Uttalande 15 juni: Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre

I dag, den 15 juni, infaller FN:s världsdag om våld och övergrepp mot äldre. Våld mot äldre är ett ämne som det alltför sällan pratas om. Det finns en bild av äldre som snälla och svaga som gör det svårt att föreställa sig att någon kan slå en äldre person – eller att äldre själva slår. Men i själva verket är det inte särskilt ovanligt att äldre utsätts för våld och övergrepp i nära relationer.

2018-06-15 I sitt eget hem kan äldre utsättas för våld av en partner, ett barn eller barnbarn, och på ett äldreboende kan en granne eller personal vara förövare. Våld handlar om mycket mer än slag och sparkar. Till exempel är hot och kränkningar, ekonomiskt utnyttjande, sexuella övergrepp och vanvård är också våld. 

Våld och övergrepp mot äldre är ett dolt folkhälsoproblem. Men denna världsdag är instiftad för att öka medvetandet om frågan. Vi måste prata mer om att våld mot äldre förekommer. Genom att öka medvetandet förbättras också möjligheten att stödja våldsutsatta och deras anhöriga.

Både äldre kvinnor och män utsätts för våld, men våldet mot kvinnor är grövre, mer systematiskt och får ofta allvarligare konsekvenser. Den vanligaste föröva­ren är en manlig familjemedlem. 

Många äldre är i beroendeställning både socialt och ekonomiskt. Den som har sämst ekonomi i ett förhållande har den mest utsatta positionen. Kvinnor har i allmänhet lägre pensioner än män och för äldre kvinnor med låg pension kan ekonomin vara avgörande om de kan ta sig ur en våldsam relation eller inte. De har ofta inte råd att skilja sig eller separera. Inte heller skaffa sig ett nytt boende. Ekonomin tillåter ingen flexibilitet eller givna lösningar när livet kommer emellan. 

– En för låg pension ska aldrig vara ett hinder för att lämna en våldsam relation. PRO:s krav på höjd allmän pension innebär bättre möjligheter att bryta sig ur en våldsam relation och kan rädda liv.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.