A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gemenskap & aktiviteter

Uttalande: PRO står upp för utsatta journalister och politiker

PRO medverkar till att stärka demokratiska värden och ett medmänskligt synsätt i Sverige. Så står att läsa i första stycket av PRO:s stadgar.

2018-06-17 Tyvärr nås vi allt för ofta av rapporter om krafter som försöker tysta det öppna samtalet, som är så viktigt för samhällets utveckling och är ett kännetecken för vårt land.

Mer än var fjärde journalist i Sverige har hotats under de senaste 12 månaderna. Hela två tredjedelar har fått motta nedsättande kommentarer. Det visade Journalistförbundets undersökning om hot mot journalister, gjord 2017 i samarbete med Göteborgs universitet.

Även politiker upplever hot, våld och trakasserier. Värst drabbade är riksdagsledamöter, visade Brottsförebyggande rådet i en rapport 2017. Yngre är mer utsatta än äldre. Kvinnor och män är ungefär lika drabbade. Men män som har utländsk bakgrund drabbas oftare än män med svensk bakgrund.

Sammantaget riskerar detta att leda till att både journalister och politiker blir mindre aktiva, undviker vissa frågor eller tystnar och på sikt lämnar sina uppdrag. Det är en stor förlust för vårt land. 

Det är viktigt att markera mot denna utveckling. Med detta uttalande vill PRO:s kongress visa sitt stöd för både hotade journalister och politiker och stå upp för en fri press, det fria ordet och demokratiska värderingar.  

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.