A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

PRO:s äldrebarometer

Med jämna mellanrum genomför PRO en undersökning där vi mäter hur bra olika kommuner är att bo och leva i för äldre. Vi kallar den för PRO:s äldrebarometer.

1800 frivilliga PRO-medlemmar har under hösten 2014 och vintern/våren 2015 kartlagt hur 181 kommuner klarar av att ge äldre bra livsvillkor. Sammanlagt 27 punkter inom 8 områden som påverkar äldres livssituation har betygssatts från 1-6:  tillgänglighet, boende, transporter, gemenskap och aktiviteter, deltagande och inflytande, åldersdiskriminering, information samt omsorg, vård och service. 

Äldrebarometern genomfördes senast 2015. Nästa äldrebarometer kommer 2017.

Äldrebarometern 2015 

Äldrebarometern 2012

Äldrebarometern 2010

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.