A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

Coop Mitt sänkte priser inför PRO:s prisundersökning

Bananer i dagligvaruhandel

PRO:s stora prisundersökning genomfördes den 13 oktober i hela landet. Det har kommit till vår kännedom att Coop Mitt justerat priserna på vissa varor som finns med i undersökningen, för att få ett bättre resultat.

2015-11-26 - Vi är mycket besvikna över det som hänt. De lurar sina egna kunder, säger Märtha Dahlberg, ansvarig för undersökningen på riksorganisationen.

PRO:s prisundersökning har till syfte öka prismedvetenheten bland medlemmarna och allmänheten. Det är en landsomfattande undersökning. Ingen annan prisundersökning har tillnärmelsevis samma omfattning. Intresset för PRO:s prisundersökning beror också på att den genomförts regelbundet år efter år. Det är en viktig del i PRO:s konsumentpolitiska arbete.

- Det som inträffat nu visar att vår prisundersökning behövs mer än någonsin. PRO:s undersökning är den enda som genomförs av konsumenterna själva, säger Märtha Dahlberg

Materialet från årets prisundersökning har samlats in från hela landet och siffrorna bearbetas och analyseras just nu. Tanken är att resultatet ska presenteras om några veckor.

- Vi vet ännu inte vilka konsekvenser detta kommer att få på vårt resultat. Vi befinner oss fortfarande mycket tidigt i analysprocessen. Hur vi hanterar materialet får vi återkomma till när vi vet mer, säger Märtha Dahlberg.

PRO kommer att bjuda in representanter för handeln för att diskutera den uppkomna situationen.

Kommentar från Coop Sverige angående prissänkningar i konsumentföreningen Coop Mitt

 

Kontakt:
Malin Wennbrg, pressansvarig PRO
072-227 90 30

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.