A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

Flera bra bostadspolitiska förslag i ny utredning

Fasaden av ett brunt lägenhetshus med vita balkonger

Utredningen ”Bostäder att bo kvar i” har nyligen lagt fram en rad förslag för att förbättra bostadsmarknaden för äldre. Flera av förslagen går ut på att göra det möjligt för äldre att flytta, avdrag för till exempel flytthjälp samt höjt hyrestak i bostadstillägget.

2015-10-07 Utredningen föreslår ett paket av åtgärder inom fyra områden:

  • Förbättra tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet
  • Få fram fler nya bostäder som passar äldre med fokus på boendeformer som främjar gemenska
  • Underlätta för äldre att flytta eller bo kvar
  • Främja forskning och utvärdering kring tillgänglighet och gemenskap i boendet.

- Denna satsning är ett steg i rätt riktning men det är av yttersta vikt att regeringen lever upp till målsättningen att det byggs fler bra boende till rimliga kostnader för äldre. PRO driver aktivt frågan om bra boende för äldre och kräver 350 000 nya bostäder för äldre, varav 35 000 i särskilt boende, inom en femtonårsperiod säger ordförande Christina Tallberg.

På PRO:s kongress som ägde rum i juni i år beslutades att PRO ska arbeta för en höjning av Bostadstillägget för pensionärer. PRO kräver att ersättningen ska vara 100 procent av bostadskostnaden upp till 7 000 kronor.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.