A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

Ministerbesök på PRO:s boendepolitiska seminarium

PRO:s ordförande Christina Tallberg tillsammans med Äldreminister Åsa Regnér. 
Christina Tallberg, ordförande i PRO och Äldreminister Åsa Regnér.

Bristen på bostäder anpassade för äldre är akut. För att lyfta frågan arrangerade PRO Dalarna ett boendepolitiskt seminarium den 17 februari.

2016-02-22 I takt med att vi lever längre blir gruppen som är 65 år och äldre allt större. Samtidigt har en femtedel av platserna på äldreboenden försvunnit under de senaste tio åren. Siffror som PRO tagit fram visar att det fram till 2030 behöver byggas minst 350 000 bostäder som är anpassade för äldre.

Under ett heldagsseminarium på Forum Kvarnsveden i Borlänge diskuterades problem och lösningar på boendefrågan. Bland de drygt 150 deltagande fanns statliga och kommunala politiker, journalister och aktiva PRO:are från olika delar av landet.

PRO:s ordförande Christina Tallberg inledde dagen med att tala om äldres boendesituation och det boendepolitiska program PRO tagit fram. Christina belyste hur livet för dagens pensionärer ser väldigt olika ut. Man har olika ekonomi och olika behov av tillgänglighet, omsorg och sammanhang för socialt umgänge. Därför behövs också många olika boendeformer för äldre:

- Många äldre efterfrågar idag en mellanboendeform – något mitt emellan hemma och särskilt boende, där du får trygghet och social samvaro, sa Christina Tallberg.

Äldreminister Åsa Regnér fanns på plats och tog över talarstolen efter Christina Tallberg. Ministern tog upp problemet med platsbristen på äldreboenden och berättade om det nya investeringsstöd regeringen inför i år. Stödet går till kommunerna och ska användas till att ordna fler boenden för äldre. Eftersom stödet är flexibelt kan kommunerna själva avgöra om det behöver användas till äldreboenden, till så kallade mellanboendeformer, eller till att tillgänglighetsanpassa befintliga bostäder så att den som vill kan bo kvar hemma.

En kommun som lyckats med ekvationen att skapa bättre och fler boenden för äldre, men till en lägre kostnad än tidigare är Luleå. Deras framgångsrika strategi har kommit att kallas Luleåmodellen och appliceras nu på andra kommuner. Konsulten Leif Wikman som ligger bakom Luleåmodellen föreläste under eftermiddagen. Precis som Christina Tallberg var han noga med att poängtera hur olika livet kan se ut för äldre människor.

- Äldre är inte lika med äldreomsorg, det finns inga typiska 80-åringar idag, inledde Leif Wikman.

Luleåmodellen visar att man genom att bygga fler trygghetsboenden, seniorboenden och tillgänglighetsanpassade lägenheter kan minska behovet av särskilt boende. Detta kan hålla nere kostnaderna för en kommun men också ge äldre ett boende som är bättre anpassat efter individuella behov och önskemål. Leif Wikman avslutade med att uppmana publiken att ”se utanför boxen” även när det gäller tillgänglighet, och visade en rad exempel där man med enklare åtgärder ökat tillgängligheten i vanliga bostadshus. 

Ladda ner material från seminariumet här 

Ladda ner Bostäder för äldre - en planeringsmodell

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.