A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

Socialutskottet föreslår kartläggning av våld mot äldre - PRO välkomnar att frågan tas på allvar

Riksdagens socialutskott föreslår att våld mot äldre ska utredas. Riksdagens socialutskott föreslår att våld mot äldre ska utredas.

PRO anordnade ett kunskapsseminarium den 8 mars om våld mot äldre kvinnor. Nu föreslår riksdagens socialutskott enhälligt att våld mot äldre ska kartläggas. PRO välkomnar att frågan nu tas på allvar.

2017-03-17 - Det är bra att ett enigt socialutskott på allvar tar tag i denna viktiga fråga. Våldet fortsätter även efter 65-årsdagen. Det behövs kunskap så vi kan släppa gamla föreställningar och generaliseringar om att äldre inte kan utsättas för våld.

Socialutskottet vill med en kartläggning klargöra hur samhällets insatser för att motverka våld mot äldre kan förbättras. De bekräftar bilden att det saknas kunskap om det våld äldre utsätts för i samhället, och att det är viktig med hög kunskap och medvetenhet hos yrkesgrupper som ofta möter äldre.

Det är bra att de också betonar vikten av kunskap och medvetenhet bland de yrkesgrupper som arbetar med äldre personer. Personal inom äldreomsorgen är kanske de som har störst möjlighet att upptäcka våldet. Det borde vara självklart att satsa extra på utbildning inom området för denna personalgrupp, säger Christina Tallberg.

Utskottet tycker att regeringen borde ge en myndighet i uppdrag att kartlägga och synliggöra problematiken med våld mot äldre i nära relationer. Kartläggningen bör också handla om våld mot äldre med hedersrelaterade förtecken. Socialutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen till detta.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.