A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

PRO en av intresseorganisationerna med högst anseende

PRO:s anseende ökar i årlig Kantar Sifo-undersökning. PRO:s anseende ökar i årlig Kantar Sifo-undersökning.

I den årliga undersökningen av några av Sveriges största intresseorganisationer ökar anseendet för PRO som klättrar till fjärde plats av 34 och därmed är PRO högst värderat av de undersökta pensionärsorganisationerna.

2017-05-10 Undersökningens syfte är att undersöka allmänhetens tilltro eller intryck av organisationen och vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver organisationen. Begreppet anseende täcker både den rationella och emotionella kopplingen till organisationen.

Kantar Sifo genomförde 4 250 intervjuer och 16 976 utvärderingar av de berörda organisationerna för sjätte året i rad.

PRO ökar sitt värde i 2017-års mätning och placerar sig på fjärde plats av 34, medan organisationerna på topp tre (Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Motormännens Riksförbund) ligger kvar från förra året.

Trovärdighet i media viktigaste drivkraften

Enligt Kantar Sifo är trovärdighet i media generellt det attribut som har högst drivkraft för allmänhetens anseende. Att man upplevs bidra positivt till samhället och att ledningen är skicklig är också viktiga drivkrafter generellt.

Begreppet anseende innefattar även exempelvis den upplevda kvalitén på organisationens produkter och tjänster samt kompetens, framgång och det allmänna ryktet om organisationen.

För att se hela bilden klicka här.

Fakta:

Syftet är att bygga egen kunskap kring vilka drivkrafter som bygger organisationers anseende i Sverige.

  • Undersökningen är baserad på 34 intresseorganisationer. 

  • Vi har använt Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade onlinepanel för intervjuer med ett representativt urval av boende i Sverige, 18-79 år. 

  • I undersökningen gjordes totalt 4 250 intervjuer, vilka gav sammanlagt 16 976 utvärderingar av de berörda organisationerna (en respondent har kunnat utvärdera fler än en organisation). 

  • Intervjuerna genomfördes 16-29 mars 2017. 

  • Metod: Webbaserad enkät 

  • Analysmodell: TRI*M 


Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.