A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

Upp till bevis om telesäljare

Äldre kvinna som talar i mobiltelefon på ett torg

Konsumenten bör ha laglig rätt att efter ett samtal med telefonförsäljare få se villkoren i skriftlig form för att bekräfta avtalet, skriver PRO med flera i Corren idag.

2015-10-26 Telefonförsäljare stör i middagen, påstår sig bara vilja erbjuda ett gratisprov eller lurar äldre att köpa flera dyra abonnemang. Få saker upprör så mycket som påstridiga säljare och utnyttjande av utsatta människor och problemen med den aggressiva marknadsföringen verkar öka. Sverige har hittills haft svagt konsumentskydd jämfört med många andra länder, men den statliga utredningen ”Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning” föreslår nu en ändring. Nu krävs det att regering och riksdag går hela vägen till lagstiftning och inte sviker konsumenterna på vägen.

Det den nya utredningen föreslår är egentligen självklart – att konsumenten i efterhand ska få bekräfta det avtal som ingåtts. Det ska alltså inte gå att endast pressa fram ett ”ja” på telefon, utan konsumenten ska få laglig rätt att se villkoren i skrift eller via e-post. Det är naturligtvis det enda rimliga: att ges tid för eftertanke, tid att ställa sig frågor som ”Är erbjudandet verkligen så förmånligt?”, "Behöver jag det här?”. Vid ett butiksbesök vet man ju på ett helt annat sätt vad man vill. Här befinner vi oss ofta i den mest privata av sfärer – hemmet – och är inte förberedda. Det kan liknas vid att bli indragen i en butik du passerar, som du inte hade tänkt att besöka.

Vi hade gärna sett att utredningen hade gått ett steg längre och infört ett krav på förhandsgodkännande från dig för att över huvud taget få ringa upp. Vi tycker att det är principiellt fel att det krävs en aktiv handling för att slippa marknadsföring via ett så privat, överrumplande och påträngande medel som telefonen (inklusive mobiltelefonen). Det stående argumentet mot en sådan ordning – att det finns ett Nix-register – haltar eftersom Nix har ”läckor" och riskerar att urholkas nu när våra personuppgifter och medgivanden att ringa upp köps och säljs mellan olika företag.

Mot utredningsförslaget larmar nu telefonsäljande företag om en annalkande katastrof med massiva tapp av order. Vilket säger en del om under vilka omständigheter avtalen ingås i dag. Många länder har ett fungerande näringsliv trots denna typ av regler och den svenska branschens profetia ska förstås tas med en stor nypa salt. Dessutom lär det ju bli färre reklamationer med mer välgrundade köpbeslut och därmed lägre kostnader.

Utredningen är nu ute på remiss och det är mycket viktigt att förslaget om skriftlig bekräftelse klubbas av riksdagen. Något annat vore att svika de konsumenter som framgent riskerar att råka illa ut, inte minst äldre, personer med funktionsnedsättning och de som inte förstår språket tillräckligt. När Sveriges Konsumenter frågade partierna inför valet 2014 svarade i stort sett alla att de stöder skriftlighetskravet och en riksdagsmajoritet att de stöder krav på förhandsgodkännande. Nu är det upp till bevis.

 

Christina Tallberg
ordförande PRO, Pensionärernas Riksorganisation

Örjan Brinkman
ordförande Sveriges Konsumenter

Amadeu Batel
ordförande i SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

Monica Bäckman
SKPF, Svenska kommunalpensionärernas förbund

Stig Nyman
ordförande Handikappförbunden

Christina Rogestam
ordförande SPF Pensionärerna

Niclas Sturesson
ordförande Konsumentvägledarnas förening

Siw Warholm
ordförande Riksförbundet Hem och Samhälle


Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.