A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

PRO:s prisundersökning

Varje år sedan över tjugo år tillbaka redovisar PRO årets prisundersökning, som gäller både lokalt, regionalt och på riksnivå. Syftet med undersökningen är att uppmärksamma priserna och öka prismedvetenheten hos både våra medlemmar och allmänheten.

Stort intresse
Intresset för PRO:s prisundersökning har hela tiden ökat, både bland allmänheten, medierna, regeringen och olika myndigheter. Konsumentverket, Konkurrensverket och Länsstyrelsen i Stockholms län har alla hänvisat till PRO:s prisundersökningar. Det beror förstås på att undersökningen är landsomfattande och mycket stor. Ingen annan prisundersökning har tillnärmelsevis samma omfattning.

Ett skäl till det stora intresset för PRO:s prisundersökning är att vår prisundersökning är den enda som har genomförts regelbundet år efter år. Staten har också gjort prisundersökningar, men upphörde under ett antal år. Den dåvarande regeringen ansåg inte att staten skulle syssla med sådan verksamhet, utan att marknaden skulle sköta sig själv.

Nästa prisundersökning
PRO håller i det längsta tidpunkten för prisundersökningen hemlig. Det är för att det förekommit att handlare som fått information i förväg då tillfälligt sänkt priserna. Men när det är dags för redovisning av nästa prisundersökning hittar du den här på hemsidan!

Läs om bakgrunden till prisundersökningarna

Prisundersökningen 2018

Prisundersökningen 2017

Prisundersökningen 2016

Prisundersökningen 2015

Prisundersökningen 2014

Prisundersökningen 2013

Prisundersökningen 2012


Kontakt
Om du har frågor om PRO:s prisundersökning, eller vill ha äldre prisundersökningar än 2012 är du välkommen att kontakta Ola Nilsson, ansvarig för PRO:s prisundersökning:

Direkt: 08-70 16 711 
Mobil: 070-236 35 03
e-post: ola.nilsson@pro.se

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.