A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

Projekt & påverkan

Christina Tallberg, ordförande i PRO och Äldreminister Åsa Regnér på PRO:s boendepolitiska seminarium våren 2016.

Här är några av de projekt och nätverk som ingår i PRO:s påverkansarbete.

Försök inte lura mig
Under första halvåret 2015 ökade anmälningar om bedrägerier mot äldre människor med nära 40 procent jämfört med samma period året innan. Pensionärsorganisationerna reagerade och lanserade tillsammans med Polisen en utbildningskampanj för att motverka bedrägeri mot äldre.

Läs mer och ta del av utbildningamaterialet här


Tryggare ekonomi på äldre dar
Tillsammans med bland annat PRO har Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten startat projektet "Tryggare ekonomi på äldre dar". I projektet ska äldres kunskap kring privatekonomi stärkas. 

Läs mer om projektet Tryggare ekonomi


Bättre tänka efter före
För att förebygga olyckor bland äldre startade vi projektet Bättre tänka efter före. 

Läs mer om projektet Bättre tänka efter före


ÄldreforskningsfondenStöd PRO:s Äldreforskningsfond till förmån för forskningen på äldreområdet! Det växande antalet pensionärer samt vårdens och omsorgens allt större omfattning ökar behovet av forskning på äldreområdet. Därför är det viktigt att stärka resurserna för den forskning som analyserar och utvärderar äldrepolitiken och de områden som har med åldrandet att göra.

Läs mer om Äldreforskningsfonden 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.