A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

Tryggare ekonomi

Som pensionär påverkas du av vad som händer på finansmarknaden, men det kan vara svårt att veta varför och på vilket sätt. För att stärka pensionärernas ekonomiska trygghet och öka kunskaperna har projektet "Tryggare ekonomi på äldre dar" startats.

Projektet bedrivs inom ramen för nätverket "Gilla Din Ekonomi" och är ett samarbete mellan Finansinspektionen (FI), Pensionmyndigheten och de fem pensionärsorganisationerna PRO, RPG, SPRF, SPF och SKPF.

PRO och de övriga pensionärsorganisationerna i projektet har frågat sina medlemmar vad de vill veta mer om. Utifrån frågorna och de svar som kom in genomförs nu vidareinformatörs och cirkelledarutbildningar, som tar upp frågor som budget, betala, spara, seniorlån, bank på internet, skatter, konsumenträtt och familjejuridik.

De första utbildningarna genomfördes hösten 2013. Nästa utbildning genomförs 12 – 13 september 2016. Kurslokal är IOGT/NTO:s konferenshus i centrala Stockholm. Kursen riktar sig till de som vill leda en studiecirkel eller annan grupp, eller möten med inriktning på ämnena ovan. Den är inte till för egen personlig utveckling endast. Kursen är kostnadsfri och har begränsat deltagarantal. För frågor om kursen och anmälan, kontakta Katri Nordgren, katri.nordgren@pro.se. 08 – 701 67 00.

Läs mer om utbildningarna

Till Gilla din ekonomi:s webbplats

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.