A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

Stöd äldreforskningen!

Stöd PRO:s Äldreforskningsfond till förmån för forskningen på äldreområdet.

Det växande antalet pensionärer samt vårdens och omsorgens allt större omfattning ökar behovet av forskning på äldreområdet. Därför är det viktigt att stärka resurserna för den forskning som analyserar och utvärderar äldrepolitiken och de områden som har med åldrandet att göra.

Syftet med PRO:s Äldreforskningsfond är att stödja, initiera och bidra till äldreforskning som är av speciellt intresse för vår organisation.

Med ditt bidrag eller din donation hjälper du till med uppbyggnaden av PRO:s Äldreforskningsfond och stödjer ett synnerligen behjärtansvärt ändamål.

Här sätter du in pengarna

  • Plusgiro 14 84 61–7, märk talongen Äldreforskningsfonden.

När du ska sätta in pengar till fonden till minne av en avliden medlem, behövs uppgifter om:

  • Namn och adress för den avlidne
  • Vart minnesbrevet ska skickas
  • Vilken PRO-förening som minnesgåvan kommer i från.


Har du frågor om Äldreforskningsfonden?

Kontakta Lena Boström på PRO:s kansli.
Telefon: 08-701 67 00
e-post: info@pro.se 

Brev skickas till riksorganisationen, märkta Äldreforskningsfonden.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.