A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

Rapporter & remissvar

PRO sätter pensionärernas intressen på den politiska dagordningen.

En viktig del i PRO:s politiska påverkansarbete är att ta fram rapporter och skriva remissvar till regeringen. Här har vi samlat aktuella rapporter och remissvar som berör boende- och konsumentpolitik.

Om du har frågor kring PRO:s intressepolitiska arbete kring konsumentpolitik och äldres boende, kontakta:

Ola Nilsson, sakkunnig konsumentpolitik
E-post: ola.nilsson(a)pro.se
Telefon: 08-701 67 11 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.