A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Information till våra webbredaktörer

Informationssida för Hjördis

 


Information till webbredaktörer

20170203
Redigeringen av aktivitetskalendern kan vara mycket trög och långsam, ibland tar det så lång tid att servern kopplar ned funktionen, så kallad time out. Detta beror på att databasen som hanterar kalendern är full av data beroende på att ingen tar bort gamla aktiviteter. Vi arbetar just nu med att uppdatera vår hårdvarumiljö så att problemen försvinner. Arbetet kommer vara klart sista juni

20150401
På grund av uppdateringar av programvara kommer Hjördis ligga nere den 29 april klockan 18.00-21.00

20150316
Den 26 mars klockan 05.00-08.00 ligger redaktörsläget nere på grund av installationer. 

20141027
På grund av förändringar hos Google Analytics fungerar inte vår gadget med statistik. Vi arbetar med att lösa problemet och hoppas att vi snart har funnit en lösning. 

20140623
Den 24 juni mellan klockan 9-11 kan vår webb vara instabil och korta tider nedstängd. Detta beror på installation av nödvändiga uppdateringar. 

20140519
Vår gamla webbserver kommer att stängas den 31 juli 2014. det som finns kvar på den kommer då att försvinna. 

20140222
För tillfället har vi driftstörningar på vår webb. Störningen gör distriktens och föreningarnas sidor inte visas. Vi arbetar för att lösa dettta snarast. 

20140108

Vi håller på att utveckla funktioner och mallar för att kunna driva kampanjer på vår webb. Denna funktion innebär ingen större förändring för redaktörernas arbete. Det ni kommer att upptäcka är en förändring i redigeringen av aktivitetskalendern. Ett par nya fält kommer att dyka upp. Om ni fyller i dessa kommer er kampanjaktivitet att visas på en karta som visar samtliga kampanjmöten i landet. Hur ni praktisk kan använda detta kommer att beskrivas i Lathund för öppna möten.

Installation av de nya funktionerna kommer att ske den 13 januari 2014. På grund av detta kan en del driftstörningar finnas.

Lansering av funktionen sker den 23 januari 2014.

 

20131126
Nu finns handbok 2.0 att hämta på intranätet. Dessutom finns ett par födjupningsmaterial om bl.a. formulär och HTML editorn. 

20131118
Efter den installation som genomfördes i fredags (20131116) uppstod ett par felaktigheter på den responsiva delen. Sidan visas inte korrekt i en del mobilstelefoner och en del MAC datorer. Detta undersöks och rättas till förhoppningsvis under dagen. I helgen fanns ett par fel även i redigeringsläget men de är åtgärdade. 

20131116
Igår installerades ett par patchar med rättningar. Problemet med att trädet och redigeringsläget ibland försvinner ska nu vara rättat. Problemet med kortadresser ska också vara åtgärdat. En del föreningar har inte ställt in sin kortadress och då fungerar det inte. Om er inte fungerar www.pro.se/foreningsnamn kan ni själva ställa in den under startsidans formulärredigering eller sända ett mail till support@pro.se så ställer vi in den.

20131114
Fredagen den 15 sept kl 13.00 kommer en uppdatering av vårt system genomföras. Det kan innebära viss driftstörning. 

20131104
Efter korrekturläsning av handboken upptäcktes att en del måste ändras och skrivas om. Detta har medfört 1-2 veckors försening av handboken.
Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att slutprodukten blir bra. 

20131013
Efter ett flertal kurser, senast på Gysinge tillsammans med distrikten har vi funnit ett antal felaktigheter som kan uppstå i vissa versioner av webbläsare. Rekommendationen är att använda Chrome i redigerarläget. Men vi har upptäckt att fel kan uppstå även i  Chrome beroende av vilket operativsystem och dator man har. Jag har fått samtal där redaktörer tycker det fungerar bättre i Explorer andra i Firefox och ytterligare några tycker Opera är bra. Det råd jag kan ge är att se till att webbläsaren är uppdaterad till senaste version. Se till att kompabilitetsläge inte är aktiverat. Prova andra webbläsare som kanske fungerar bättre i din dator och passar ditt sätt att arbeta bättre.

 

20131007
OBSERVERA att nedanstående mailadress enbart får användas till akut omstar av servern, inte till vanliga supportfrågor. 

20131003.
Det finns nu ytterligare en mailadress att använda om redigeringsläget försvinner.

tekniken@datakompisen.se 

20131002
Det fanns en bugg angående att redigera aktiviteter som var skapade för andra år än det nuvarande (d.v.s. 2014 t.ex.). Det gick helt enkelt inte att få fram sådana i listan för att redigera, men det ska nu vara löst.

Kategorier för återkommande aktiviteter uppdaterades inte när man uppdaterade en aktivitet och valde att göra ändringarna för alla efterföljande. Detta ska vara åtgärdat.
Om man tidigare angav en aktivitets sluttid som enbart ett klockslag (och inget datum), så sattes ingen sluttid. Nu sätts sluttid baserat på startdatum, om inget slutdatum är angivet. 

 

20131002.
Det finns fortfarande en del barnsjukdomar som vi arbetar med att lösa. Tyvärr finns även ett par allvarliga buggar som ligger under utredning hos Episerver. Jag har nu startat en utredning av en oberoende utvecklare som ska gå igenom vår installation för att säkerställa att inga fler buggar finns och att våra sidor fyller kraven för tillgänglighet.

Idag upptäcktes att en samorganisation raderat sin huvudmapp i strukturen för hantering av block. Detta ska inte vara möjligt och vi undersöker om detta är ett problem som gäller alla. Var lite försiktig med radering av mappar för block under tiden vi undersöker detta. 

20131001.
Tyvärr finns en allvarlig bugg i systemet som gör att redigeringsläget inte laddas ibland. Episerver utreder detta och vi får en rättning så fort felet är funnet. Under tiden är en jour upprättad om detta skulle inträffa under kvällar och helger.
Öppettider:
Måndag-Fredag 08.00-23.30
Helger: 09.00-23.30 
Anmälan via support@pro.se
Omstart sker inom 30 minuter efter inkommen felanmälan. 

20130917.

Er gamla sida finns kvar på http://old.pro.se (OBS inte www) för er som vill kopiera texter och bilder från er gamla webb.

20130916.

Ompekningen av www.pro.se skedde kl 05.00 imorse. Trots att vi var tidigt ute tog uppdateringen av våra DNS:er längre tid än planerat. Därav en tröghet på sidan under förmiddagen. Den fungerar nu bra men har en något långsammare laddningstid beroende på väldigt hög belastning av besökare och redaktörer idag. Vi har satt in ett antal åtgärder som gör trafiken lite snabbare.
Det fungerar i stort sett bra förutom att den bugg, se nedan, med att knappar inte visas tyvärr ännu inte är löst. Några saker på den responsiva återstår.  

20130906. 18.30
Det återstår en del arbete med den resposiva delen på vår sajt. Detta kan innebära tillfälliga grafiska felaktigheter. Den felaktiga länken till riks i redigeringsläget var exempel på en sådan bugg. Vi ber om ursäkt för detta och rättar till alla fel så fort de upptäcks. 

20130906. 10.30
I måndags installerades den sista patschen med bl.a. de sista funktionerna i aktivitetskalendern. Vi håller på att gå igenom systemet för att hitta eventuella fel. Tyvärr är det så att det dyker upp en del buggar och fel. Vi hoppas att finna allt och att det ska vara åtgärdat så fort som möjligt.

De fel som idag påverkar föreningar mest är följande,

Knappar försvinner från editorn och en del dialogrutor. Innan vår utvecklare åtgärdat felet kan redaktören få tillbaka knapparna genom att tömma webbläsarens cache. Använd CTRL –F5. Om det inte fungerar töm den genom verktyg – ta bort webbinformation – klicka i rutan för Töm cacheminnet.

I huvudmenyn finns en länk till riks, den ska inte vara där.

Det händer att trädet för sidor och mappstrukturen för block tillfälligt försvinner. Om detta sker avvakta en stund så kommer det tillbaka.

Det finns en del problem med karusellen. Det kan hända att fler bort blir borttagna än vad man anger. Detta är ett fel som är under utredning.

En del har undrat över vad det är för fält som finns högst upp på vanlig sida. Detta fält anger menyn sidan befinner sig under. Man kan i fältet döpa om menynamnet.

Funktionerna i tabellen i editorn håller på att gås igenom.

På onsdagen den 11/9 kommer alla exempelbilder att raderas. I stället finns ett bildarkiv på plats för er att använda. Ni som använt exempelbilder som övningsobjekt på era sidor kommer att se ett rött kryss istället för bilden. Radera krysset eller ersätt med annan bild.

Det finns nu en gadget för att se besöksstatisk på era sidor. Lägg till gadget på instrumentpanelen.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.