A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Uppdateringar

Information om genomförda och planerade uppdateringar av Hjördis samt utbildningsmiljön.

Hjördis:

 

2018

20-21 januari
Uppdatera presumtiva medlemmar.
PRO anpassar presumtiva medlemmar till att följa angivna riktlinjer. Enl riktlinjer får dessa bara spara i 3 månader sedan måste de raderas.

 

2017

26-30 juni

Genomförs arbeten och uppdateringar av PROs samtliga IT system. Under denna period kan du inte logga in. Från den 1 juli gäller era nya inloggningsuppgifter som är utskickade via post till föreningens medlemsansvarige.

23 Januari

Under kvällen kommer Hjördis att uppdateras. Vi ber er att undvika att logga in efter kl 16.00 fram till 00.00.
Nyheter som kommer är rättningar i arbetsflöden.

2016

13 september

Under kvällen kommer Hjördis att uppdateras. Vi ber er att undvika att logga in efter kl 16.00 fram till 00.00.
Nyheter som kommer är

 • Etikett rapport
  Rapporten nås antingen från föreningskortet eller via person. Under Kör rapport finns rapporten PRO Adressetiketter. Den här rapporten tas fram på samma sätt som medlemslistan se handboken för Hjördis.
  Etiketten som den är anpassad till är Lyreco premium, Laser printer lables, 24 etiketter per ark. 63,5*33,9 mm.
 • Bugg rättning på ansvarsområde
 • Uppdatera integration

8 juni

Under kvällen kommer Hjördis att uppdateras. Vi ber er att undvika att logga in efter kl 16.00 fram till 00.00.
Nyheter som kommer är

 • Zon fritextfält som kan användas för att gruppera medlemmar ligger under medlemskap
  Klicka här för lathund
 • Ny vy för Samorg och Distrikt under Presumtiv medlem, Presumtiv medlem i mitt...
 • När man gör ett utträde sätts bocken automatiskt i rutan Begärt Utträde när man fyller i utträdes orsak samt att fältet utträdeskod blir tvingande om man bockar i bocken.
  Klicka här för lathund
 • Ändrad sortering på medlemslistan så att den sorterar först på efternamn sedan förnamn
 • Fler kolumner på vyn för uppdrag och ansvarsområden
 • Endast födelsedag visas i vyn Utträda senaste 12 mån


11-12 mars

Under fredag kväll och lördag kommer Hjördis att uppgraders. Inga nya funktioner kommer att komma. Det kan bli långa svarstider och ni kan bli utloggade. Vi ber er därför att undvika att logga in under tiden 11/3 kl 17.00-12/3 kl 18.00.

 

2015

10 november
Den 10 november klockan 15.00-00.00 uppdateras Hjördis. Vi ber er att inte logga in under den här tiden.

Nytt för uppdateringen

 • Byte av förening,
  varje förening kan själva byta förening åt medlmmen.
  Hur gör jag ett byte
 • Föreningsstatistik per månad.
  Här kan du följa din föreningssiffror månad för månad det är dock inte det samma som den statistik RO tar per hel och halvår.
  Var finns den att titta på 
 • Uppdaterad vy på obetalda
 • Förhindra att flera aktivitetsrapporter kan läggas in för samma år 

7 maj
Den 7 maj klockan 16.00-00.00 uppdateras Hjördis. Vi ber er att inte logga in under den här tiden. 

Nytt för uppdateringen är

 • Vid skapande av nytt medlemskap kommer det stå "Föreningsanmälan" förifyllt i värvningskod. Det går att ändra till en annan om man vill.
 • Ny MMS, Cinteros modul för medlemshantering.
 • Nu är det även sökbart med telefonnummer och mobilnummer.
 • Uppdaterad aktivitetsrapport. Uppdaterade rubiker och ämnen.
 • Felaktigt personnummer rensas inte utan kan redigeras.
 • Buggrättning, tidningen blir återaktiverad vid återinträde.
 • Buggrättning, Avslutade medlemmar får status ej medlem.
 • Buggrättning, uppdrag kan endast göras på den egna föreningen.
 • Buggrättningar i reskontran.
24 mars
Den 24 mars klockan 16.00-20.00 uppdateras Hjördis. Då går det inte att logga in.
Nytt i uppdateringen
 • Ny modul med presumtiva medlemmar finns under Medlem, här läggs de adresser som har fått ett utskick från Riksorganisationen in. 
13 februari
Den 13 februari kl. 13.00-00.00 uppdateras Hjördis med ny funktionalitet. Då går det inte att inte logga in.
I uppdateringen finns 
 
 
 • en ny modul för presumtiva medlemmar 
  ansvarsområde på Distrikt och Samorg
  Ag-medgivande syns inte kontonr
  en uppdaterad kursmodul
  en vy som tar fram alla medlemmar som inte deltagit i någont aktivitet(förutsätter att man använder kursmodulen) 

Utbildningsmiljön:

 

2017

Under kvällen kommer utbildningsmiljön att uppdateras. Vi ber er att undvika att logga in efter kl 16.00 fram till 00.00.
Nyheter samma som i Hjördis.

2016

13 september

Under kvällen kommer utbildningsmiljön att uppdateras. Vi ber er att undvika att logga in efter kl 16.00 fram till 00.00.
Nyheter är samma som i Hjördis.

8 juni

Uppdatering av utbildningsmiljön sker efter kl 16.00. Vi ber er unvika att logga in.

Samma nyheter som för Hjördis.

21 februari
Under hela söndagen den 21 februari går det inte att logga in på utbildningsmiljön på grund av uppdateraringar av systemet. Det är endast utbildningsmiljön är påverkad.

 

2015

10 november
Den 10 november klockan 15.00-00.00 uppdateras Hjördis. Vi ber er att inte logga in under den här tiden.

Nytt för uppdateringen

 • Byte av förening,varje förening kan själva byta förening åt medlmmen.
 • Föreningsstatistik per månad. Här kan du följa din föreningssiffror månad för månad det är dock inte det samma som den statistik RO tar per hel och halvår.
 • Uppdaterad vy på obetalda
 • Förhindra att flera aktivitetsrapporter kan läggas in för samma år 

7 maj

Den 7 maj klockan 16.00-00.00 uppdateras Hjördis. Vi ber er att inte logga in under den här tiden. 

Nytt för uppdateringen är

 • Vid skapande av nytt medlemskap kommer det stå "Föreningsanmälan" förifyllt i värvningskod. Det går att ändra till en annan om man vill.

Ny tid för uppdatering.

Fredag 20 februari 13.00-00.00 genomförs uppdateringar av utbildningsmiljön. Vi ber er undvika att logga in i utbildningsmiljön under den tiden.

Nytt i uppdateringen
 • Ny modul med presumtiva medlemmar finns under Medlem, här läggs de adresser som har fått ett utskick från Riksorganisationen in. 

Inställd!

Nytt datum för denna uppdatering kommer inom kort

 • Den 13 februari kl. 13.00-00.00 uppdateras utbildningsmiljön med ny funktionalitet. Då går det inte att logga. 
I uppdateringen finns 
 
 • en ny modul för presumtiva medlemmar 
  ansvarsområde på Distrikt och Samorg
  Ag-medgivande syns inte kontonr
  en uppdaterad kursmodul
  en vy som tar fram alla medlemmar som inte deltagit i någont aktivitet(förutsätter att man använder kursmodulen) 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.