A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO

En stark röst i samhället

PRO:s ordförande Christina Tallberg

PRO påverkar och gör skillnad i frågor som är viktiga för äldre. Det handlar om ekonomi, boende, vård och omsorg och inte minst åldersdiskriminering.

Med ca 350 000 medlemmar är PRO:s röst stark i samhället. I vårt arbete påverkar vi politiker och andra samhällsaktörer. Vi har ledamöter i kommunernas och landstingens pensionärsråd. Och runt om i landet kämpar tusentals PRO:are för en bättre situation för pensionärer.

Även internationellt arbetar PRO för bättre villkor för pensionärer exempelvis via Nordiska samarbetskommittén.

Under sidorna Ekonomi & pension, Vård & omsorg, och Leva & bo kan du läsa mer om vad vi arbetar med inom respektive politikområde. Här hittar du också PRO:s rapporter och remissvar inom de olika områdena.  


Vi gör skillnad i samhället! Genom åren har vi bidragit till:

  • Sänkt skatt för pensionärer
  • Höjt bostadstillägg
  • Lagstiftning mot åldersdiskriminering 
  • Utredningar om pensionssystemet
  • Säkrare läkemedelsanvändning för äldre
  • Bättre mat i äldreomsorgen

Läs gärna PRO-bloggen där du kan följa våra sakkunnigas arbete!

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.