A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO

PRO finns i världen

PRO samarbetar med andra äldreorganisationer i Norden, Europa och världen. Som medlem kan du intressera dig för internationella äldrefrågor i föreningen PRO Global.


Age Platform Europe
Age Platform Europe är ett europeiskt nätverk för 167 organisationer av och för personer över femtio år. PRO och de andra nordiska pensionärsorganisationerna representeras i Age av PRO:s ordförande.

Age Platform Europe


Nordiska samarbetskommittén
I nordiska samarbetskommittén, NSK samarbetar PRO med de nordiska pensionärsorganisationerna. NSK är i sin tur medlem i AGE Platform Europe. 

Under 2012 tog NSK fram ett dokument kring nordiska prioriteringar, om en samhällsmodell som vilar på solidaritet och välfärd, i EU-arbetet. 

Kontakta gärna NSK-samordnare Ewa Hedkvist Petersen
Mobile: +46 (0)70 268 0964
E-post: ewa.hedkvist-petersen@pro.se

Organisationer som är med i NSK förutom PRO:

Danmark - Faglige Seniorer

Färöarna - Landsfelag Pensjonista

Island - Landssamband Eldri Borgara

Finland - Eläkkeensaajien Keskusliitto

Norge - Norsk Pensjonistforbund

Finland - Eläkeläiset ry

Sverige - Svenska KommunalPensonärernas förbund


HelpAge International
PRO är medlemmar i den internationella organisationen HelpAge International. Organisationen har 105 medlemmar i 68 länder, och har huvudkontoret i London.

HelpAge International bedriver påverkansarbete kring äldres rättigheter och genomför biståndsprojekt riktade till äldre.

Läs mer om HelpAge


Föreningen PRO Global
I PRO förening PRO Global som arbetar med globala äldrefrågor.  Så här verkar PRO Global för äldres rättigheter och villkor i världen:

  • Påverkar Sveriges politik för global utveckling och internationellt samarbete. 
  • Bidrar till kunskap- och kapacitetsutveckling i internationella äldrefrågor
  • Utbildar, informerar och mobilisderar engagemang och samarbete. 

Kontakta gärna PRO Global via e-post: pro.global@pro.se 


Nyheter internationellt

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.