A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO

Dataskydd

Information om hantering av personuppgifter

 

I enlighet med dataskyddsregelverket informeras du härmed om att de personuppgifter som du lämnar när du ansöker om att bli medlem, såsom information om namn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer, hos Pensionärernas Riksorganisation (PRO) kommer att behandlas för att administrera ditt medlemskap, hålla förteckning över deltagande i aktiviteter och för att tillhandahålla förmåner och erbjudanden.

PRO erbjuder dig som medlem att delta i en mängd olika aktiviteter såsom t.ex. kurser och resor. Som medlem kommer du kontinuerligt att få utskick med erbjudanden om att delta i de aktiviteter som PRO tillhandahåller. Som medlem kommer du även att få del av förmåner och erbjudanden från vissa företag som PRO samarbetar med. Du kommer även att bli kontaktad per telefon gällande köp av lotter (PRO:s Trippelskrapet).

Beroende på vilka aktiviteter du väljer att anmäla dig till kan dina uppgifter komma att behandlas av PRO-distrikt, PRO-samorganisation eller lokal PRO-förening alternativt att lämnas ut till externa aktörer såsom resebyråer och andra samarbetspartners.

Dina uppgifter gallras i samband med att ditt medlemskap har avslutats. Dina uppgifter gallras också om du har ansökt om att bli medlem men inte har betalat medlemsavgiften/årsavgiften.

Du har rätt att efter skriftlig ansökan (per brev eller e-post) en gång per år kostnadsfritt få besked om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du har också rätt att begära rättelse av dina uppgifter, att uppgifter raderas eller invända mot eller begära begränsning av behandlingen av uppgifterna.

PRO är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter om medlemmars medlemskap. Observera att PRO-distrikten, PRO-samorganisationerna och lokala PRO-föreningar är personuppgiftsansvariga för sina respektive behandlingar av dina personuppgifter.

PRO genomför namninsamlingar för olika kampanjer. De uppgifter vi avser att samla in är för- och efternamn. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Listorna kommer att användas på lämpligt sätt för att framföra PRO och dess medlemmars krav och åsikter i olika frågor. PRO är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. Du har rätt att återkalla ditt samtycke.

Vi sparar dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Du har rätt att få reda på vilken information vi har om dig, rätta eventuella fel samt be oss radera den. Du har även rätt att begära begränsning av behandling av dina uppgifter och att invända mot behandlingen samt rätt till s.k. dataportabilitet. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige:

Pensionärernas Riksorganisation
Box 3274
103 65 STOCKHOLM
E-post: info@pro.se

Mer information hos Datainspektionen

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.