A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsförmåner

PRO:s kontaktombud

PRO:s kontaktombud ser till så att alla trivs, får göra sina röster hörda och att individuella behov tillgodoses.

I PRO ska alla medlemmar känna sig välkomna. Därför har vi i föreningarna kontaktombud som  

  • håller kontakt med dig som ny medlem och informerar dig om föreningens verksamheter 
  • besöker dig som bor på särskilda boenden eller är på sjukhus
  • är en länk mellan dig och styrelsen i din förening 
  • håller kontakt med dig om du inte orkar eller kan delta i föreningens aktiviteter
  • erbjuder dig sällskap till PRO-möten och andra sammankomster, eller i allmänhet hjälper dig med ärenden om du är oförmögen att göra dem själv.Förmedlar viktig information

Kontaktombuden vet hur brister inom den kommunala äldreomsorgen drabbar behövande medlemmar. Med kontaktombudens hjälp kan styrelsen i föreningen ställa krav på politikerna via det kommunala pensionärsrådet samt ansvariga myndigheter och tjänstemän.

Som länk mellan medlemmar och föreningsstyrelsen hjälper kontaktombuden till att framföra medlemmars förslag, tips och idéer på olika medlemsaktiviteter och önskemål till styrelsen i föreningen. 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.