A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsförmåner

Nya ministern medverkade i PRO:s seminarium

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. (Foto: Theresia Köhlin)

Socialminister Annika Strandhäll medverkade i PRO:s seminarium kvinnor och pensioner på Nordiska museet den 3 november. Hon ser nu fram emot att ta del av PRO:s kommande förslag.

2014-11-05 På PRO-dagen den 3 november på Nordiska museet i Stockholm hade vi ett seminarium om kvinnor och pensioner. Medverkade gjorde nya socialförsäkringsministern Annika Strandhäll. Hon fick svara på PRO:s fråga: Vad kan du som minister göra här och nu? 

– Vi ska se till så att den orättvisa skatten försvinner och att bostadstillägget höjs. Sedan är många frågor som PRO pekat på uppe på agendan. Vi tittar på att minska svängningarna i pensionssystemet och hur PPM och AP-fonderna kan förändras, sa Annika Strandhäll. 

Lisbeth Staaf Igelström, ledamot i PRO:s styrelse, efterfrågade under seminariet kraftfullare åtgärder för att komma tillrätta med pensionssystemets underfinansiering. 

– Ta bort Premiepensionssystemet och lägg pengarna i pensionssystemet, sa hon. 

Det framtida arbetet i PRO 

I seminariet medverkade även PRO:s sakkunnig i pensions- och skattefrågor Bengt Sibbmark och Kommunals samhällspolitiska chef Kristina Mårtensson. 

Bengt Sibbmark berättade hur PRO nu arbetar vidare med frågan: 

– I juni har vi kongress och då kommer det finnas förslag att ta ställning till som vi sedan kommer att presentera för regeringen. Vi kommer även att arrangera fler seminarier för att lyfta frågan under nästa år, berättade han. 

PRO kommer ta fram fler förslag för att förbättra situationen för kvinnliga pensionärer här och nu men även helt nya förslag för framtidens kvinnliga pensionärer. 

Medskick från Kommunal

Kristina Mårtensson från Kommunal gav flera medskick till PRO. Hon visade bland annat statistik över andelen visstidsanställda.

– Det är väldigt oroande för framtiden att fler och fler arbetar visstid, sa hon.

Dessutom efterfrågade Kristina Mårtensson att det ska vara möjligt att vara sjukskriven och arbetslös fram till 67 års ålder.

– I genomsnitt går undersköterskor i pension vid 61 års ålder. Många tvingas ta ut sin pension i förtid eftersom det är svårt att bli sjukskriven som 61-åring, sa hon.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll tyckte att seminariet var givande. 

– Jag har tagit del av många kloka inspel idag och ser fram emot kommande förslag som PRO kommer att lämna, sa hon.

Seminarium om boendefrågan

Under PRO-dagen hade vi även ett seminarium om boendefrågan. Regeringens utredare Ewa Samuelssson och PRO:s andra vice ordförande Lars Hedberg medverkade. 

Lars Hedberg har deltagit i arbetet med att ta fram PRO:s boendepolitiska program. 

– Vi måste se till så att alla kommuner har bostadsförsörjningsprogram. Vi kan inte tillåta att kommuner överlåter det åt marknaden, sa han. 

Ewa Samuelsson har bland annat i uppdrag att ta reda på varför kommuner inte har bostadsförsörjningsprogram. 

– Vi ska ta reda på varför det ser ut som det gör och vad man kan göra åt det. Bland annat har vi bjudit in PRO till ett referensgruppsmöte, sa hon.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på PRO:s seminarium kvinnor och pensioner. (Foto: Theresia Khölin)

Ewa Samuelsson och Lars Hedberg. (Foto: Theresia Khölin)

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.