A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Arbetet för ett stabilt pensionssystem

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), LO:s pensionsexpert Renée Andersson och PRO:s ordförande Christina Tallberg vid PRO:s seminarium om jämställda pensioner 2016.

PRO och övriga pensionärsorganisationer arbetar tillsammans för att pensionssystemet ska bli bättre. Flera konstruktiva förslag har överlämnats till regeringen.

Dagens pensionssystem
1994 tog riksdagen beslut om nuvarande pensionssystem och 2001 betalades de första pensionerna enligt det nya systemet ut. När stora reformer genomförs brukar de följas upp och utvärderas men åren gick utan att något presenterades.

Pensionärsorganisationerna har föreslagit att den nuvarande balanseringen av pensionerna, den s.k. bromsen, ska tas bort. Vi vill att, som det var tänkt, pensionerna ska följa den ekonomiska utvecklingen i samhället. När det går bra för Sverige ska det gå bra för löntagarna och pensionärerna. Går det dåligt ska vi dela på bördorna. 

Det handlar om att inte lämna över bördorna på kommande generationer. Vi vill att våra barn och barnbarn ska få ett pensionssystem som de kan lita på och leva av. De medel som finns i det nuvarande premiepensionssystemet ska föras över till inkomstpensionssystemet och det fondbelopp var och en sparat ihop ska bokföras på hans eller hennes eget konto.


 
Så vill vi förbättra pensionssystemet:

  • Slopa bromsen, den automatiska balanseringen i det allmänna pensionssystemet
  • Halvera normen på 1,6 procent vid följsamhetsindexering av tilläggs- och inkomstpensioner
  • Att garantipensionens basnivå blir lika för alla och omräknas med inkomstbasbeloppet
  • Att pensionsavgifter över intjänandetaket tillförs pensionssystemet
  • Ompröva den överföring av medel från AP-fonden till statsbudgeten som genomfördes 1999 till 2001
  • Slå samman AP-fonderna till en fond
  • Avveckla premiepensionssystemet och föra över avgifterna till inkomstpensionssystemet

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.