A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Äldre behövs på arbetsmarknaden

Göran Hägglund och Göran Johnsson har på Pensionsgruppens uppdrag fört en dialog med arbetsmarknadens parter om vilka åtgärder som behöver vidtas för att underlätta för ett längre arbetsliv ifall riksdagen beslutar om förändrade åldersgränser i pensionssystemet, som föreslås i Pensionsåldersutredningen (SOU 2013:25). Det finns alltså ännu inget konkret förslag att förändra dessa åldersgränser.

2016-09-19 Det som presenteras är en avsiktsförklaring att parterna kommer att verka för att skapa avtalslösningar som knyter an till de regler om pensionsåldrar, som eventuellt fattas av riksdagen. Svenskt Näringsliv har dock inte ställt sig bakom avsiktsförklaringen.

- Sammantaget skulle de förslag som idag presenterats bidra till att stärka äldres ställning på arbetsmarknaden om de genomförs. Det kan på sikt bidra till en minskad åldersdiskriminering, som tyvärr många drabbas av idag, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

- Men fortfarande är det många som inte orkar arbeta fram till 65 års ålder. Det krävs förändringar mot ett mer hållbart arbetsliv för att fler ska kunna arbeta längre, annars kommer den genomsnittliga pensionsåldern inte att öka i realiteten.

I förslaget förslås att:

  • LAS-åldern höjs från 67 till 69 år. Trygghetssystemen (sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen) ska då följa med.
  • Tjänstepensionsavtalen ses över för att understödja strävan mot ett längre arbetsliv.
  • Ökad jämställdhet i arbetslivet.
  • Regeringen måste inleda ett arbete för ett tidigare inträde på arbetsmarknaden.
  • Det behövs åtgärder för att minska sjukskrivningar och ohälsa i arbetslivet.
  • Bättre möjligheter till vidareutbildning och karriärväxling. Ökat utbud av kurser och utbildningar riktat mot personer mitt i arbetslivet.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete, t.ex. genom bra företagshälsovård.
  • Regeringen bör också lämna redogörelse för de åtgärder som det arbetas med för att åstadkomma ett längre arbetsliv.

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.