A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Ny utredning om äldrefattigdom

Ny statistik visar allt fler äldre riskerar att hamna i fattigdom. Mindre än en vecka efter att statsminister Stefan Löfven mottagit ett öppet brev från PRO med konkreta förslag på hur pensionssystemet bör reformeras, tillsatte regeringen en ny utredning.

2016-12-19 Det är siffor från EU:s statistikbyrå Eurostat som visar att var femte svensk pensionär riskerar hamna under den relativa fattigdomsgränsen. Äldrefattigdomen fortsätter att öka i Sverige medan den minskar i våra nordiska grannländer.

PRO har länge påtalat detta problem och arbetat för att pensionssystemet ska förändras. I förra veckan publicerade Aftonbladet ett öppet brev från PRO med förslag på förändringar i pensionssystemet.

Nu har regeringen och hela pensionsgruppen kommit överens om att grundskyddet i pensionssystemet måste förbättras. Statsminister Stefan Löfven har meddelat att regeringen tillsätter en utredning som ska ge förslag till stärkt skydd för de fattigaste pensionärerna.

- Det är mycket glädjande att regeringen och övriga partier som står bakom pensionsuppgörelsen nu är överens om att stärka skyddet för de med de lägsta pensionerna. PRO:s arbete har ger resultat, säger Christina Tallberg, ordförande för PRO.

Statsministern bekräftar PRO:s bild av att klyftorna mellan pensionärer ökat och att ensamstående kvinnor är klart överrepresenterade bland dem som har det sämst ställt. Utredningen ska undersöka om garantipensionen och bostadstillägget kan räknas upp för de pensionärer som har det sämst ställt.

-  Det är bra att statsministern på allvar tar upp frågan. PRO har länge krävt att garantipensionerna ska följa inkomstutvecklingen och inte prisbasbeloppet och att bostadstillägget ska höjas.

- Det här är ett bra första steg, men det behövs en översyn av hela pensionssystemet, säger Christina Tallberg.

Länkar till Aftonbladet

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y2dKR/gladjebesked-for-fattigpensionarer

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/2zlnR/pros-krav-pa-lofven-maste-agera-nu

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/GR2QJ/bara-staten-tjanar-pa-vart-pensionssystem

Länt till DN:

http://www.dn.se/arkiv/nyheter/grundskydd-for-pensionarer-ses-over/

Läs mer om PRO:s arbete för ett reformerat pensionssystem

http://www.pro.se/pension/Ett-battre-pensionssystem/

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.