A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

PRO på möte på Finansdepartementet om kontanterna - proposition till riksdagen före sommaren

Från vänster: Ämnesrådet Dag Edvardsson som är enhetens projektledare för Riksbankskommittén, Ulf Holm, Per Bolunds statssekreterare, Erik Lenntorp, biträdande enhetschef för bankenheten (FI FMA B). SPF Seniorerna, RPG, PRO och SKPF Pensionärerna. Från vänster: Ämnesrådet Dag Edvardsson som är enhetens projektledare för Riksbankskommittén, Ulf Holm, Per Bolunds statssekreterare, Erik Lenntorp, biträdande enhetschef för bankenheten (FI FMA B). SPF Seniorerna, RPG, PRO och SKPF Pensionärerna.

PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och RPG uppvaktade Per Bolunds statssekreterare Ulf Holm. Vid mötet framkom att regeringen siktar på att överlämna en proposition till riksdagen före sommaren för att delar av bestämmelserna ska kunna träda ikraft den 1 januari 2020. Samtidigt aviserades att omställningstider på upp till kanske två år kommer att erfordras.

2019-02-26 Ulf Holm hade med sig Erik Lenntorp, biträdande enhetschefen för bankenheten (FI FMA B), och ämnesrådet Dag Edvardsson som är enhetens projektledare för Riksbankskommittén (Fi 2016:15) till mötet.

Konkurrensverket har tidigare hävdat att konkurrensen kan snedvridas eftersom endast ett fåtal av bankerna påverkas av kommitténs förslag. Finansinspektionen invände att tryggad tillgång till kontanter är en kollektiv nyttighet för att uppnå regionalpolitiska mål och stärka samhällets krisberedskap och därför är något som staten rimligen bör svara för – inte enskilda banker eller kreditinstitut.
Regeringen har också juridisktekniska frågor att hantera nu.

Riksbanken ansåg i sitt yttrande att skyldigheten att erbjuda kontanttjänster även ska omfatta privatpersoners insättningar.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.