A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

PRO träffar Annika Strandhäll

PRO:s ordförande Christina Tallberg står tillsammans med styrelseledamot Jan Andersson och Anders Thoré, sakkunnig i pensionsfrågor samt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Strandhäll håller PRO:s rapport Ålderdom utan fattigdom i sin hand. Från vänster: PRO:s ordförande Christina Tallberg, Anders Thoré, sakkunnig pensioner, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Jan Andersson, ledamot i PRO:s styrelse.

Var tionde pensionär i Sverige lever under EU:s fattigdomsgräns. Ytterligare en halv miljon äldre lever endast på garantipension, 80 % av dessa är kvinnor. I veckan träffade PRO socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att diskutera våra förslag för att bekämpa äldrefattigdomen och göra pensionerna jämställda.

2016-01-29 Nyligen presenterade PRO rapporten Ålderdom utan fattigdom som visar att antalet äldre med inkomster under EU:s fattigdomsgräns ökar kraftigt. Från 75 000 när vårt nuvarande pensionssystem sattes på 90-talet, till 225 000 idag. Det betyder att var tionde pensionär i Sverige har en disponibel inkomst under 11 100 kr i månaden. Dessutom har ytterligare en halv miljon äldre bara den låga garantipensionen – trots att många av dem arbetat hela livet. 80 % av dessa är kvinnor.

I samband med att rapporten släpptes skrev PRO:s ordförande Christina Tallberg ett brev till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Christina bad om ett möte för att lämna över rapporten och diskutera de åtgärder PRO föreslår för att lyfta alla pensionärer över EU:s fattigdomsgräns och göra pensionerna jämställda.

Den 25 januari blev det dags. På plats från PRO var Christina Tallberg tillsammans med styrelseledamot Jan Andersson och Anders Thoré, sakkunnig i pensionsfrågor. Från socialdepartementet närvarade Annika Strandhäll med Gustav Gidenstam, politiskt sakkunnig, och Stefan Oscarsson, ämnesråd.

Christina Tallberg inledde mötet med att berätta om bakgrunden till rapporten och PRO:s arbete för att uppmärksamma de sämst ställda pensionärerna. Därefter följde en diskussion om PRO:s förslag för att minska äldrefattigdomen. Bland annat att garantipensionen bör beräknas utifrån inkomstbasbeloppet istället för prisbasbeloppet, att bostadstillägget behöver höjas och att arvsvinsterna bör omfördelas till de med lägst pension (istället för till alla i samma årskull, som är fallet idag).

Annika Strandhäll välkomnade PRO:s engagemang och lyfte fram att en viktig slutsats i PRO:s nya rapport är att många av de sämst ställda pensionärerna är kvinnor. Hon berättade om pensionsgruppens projekt om jämställda pensioner, som ska leda till åtgärder för att minska skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner. Det arbetet kommer att vara klart senare i vår och mötet avslutades med att båda parter betonade vikten av att fortsätta ha en dialog om de frågorna.

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.