A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

PRO välkomnar Socialstyrelsens beslut: "Självklart gör vi rätt för oss"

Socialstyrelsens huvudkontor i Stockholm. Socialstyrelsens huvudkontor i Stockholm.

PRO justerade sättet att rapportera medlemmar till Socialstyrelsen under 2017. Myndigheten har sedan dess utrett konsekvenserna av förändringen och nu fattat ett beslut om återbetalning.

2018-02-21 – Vi ändrade sättet att redovisa medlemmar på för att vara tydligare när vi kommunicerar vår storlek. Vi förstod att det skulle kunna få följdverkningar och välkomnar Socialstyrelsens avgörande. Vi beklagar att vi inte uppmärksammat detta tidigare. Självklart ska vi göra rätt för oss nu, säger Johanna Hållén, förbundssekreterare på PRO.

PRO rapporterar regelbundet medlemsstatistik till Socialstyrelsen, som sedan ligger till grund för det årliga statsbidraget. PRO:s inkomster kommer främst från medlemsavgifter – under 2016 ca 59 miljoner kronor och cirka 3,5 miljoner kronor i statsbidrag.

Under hösten 2017 informerade PRO Socialstyrelsen om det förändrade sättet att rapportera medlemsstatistik på. PRO har sedan långt tid tillbaka redovisat antal medlemskap i organisationen men redovisar nu antalet fysiska medlemmar.

Socialstyrelsen har utrett om PRO ska betala tillbaka delar av tidigare utbetalade bidrag. PRO:s linje har hela tiden varit att rätt ska vara rätt. 

– Självklart ska vi göra rätt för oss och betala tillbaka mellanskillnaden, det har vi sagt från första början, säger Johanna Hållén, förbundssekreterare på PRO.

Socialstyrelsens utredning är nu klar, vilket välkomnas av PRO. Totalt är det en summa på knappt 1,6 miljoner kronor som betalas tillbaka. Summan motsvarar mellanskillnaden tio år tillbaka i tiden mellan medlemskap och medlemmar.

– Det känns skönt att ha fått detta grundligt utrett så att alla vet vad som gäller. Nu betalar vi tillbaka det belopp som Socialstyrelsen beräknat fram, säger Johanna Hållén.

Läs mer frågor och svar på: 

https://prosvarar.se/

Fakta:

PRO redovisar nu antalet medlemmar till skillnad från tidigare, antal medlemskap. Anledningen till att antalet medlemskap är fler än antalet fysiska medlemmar beror på att en medlem kan ha medlemskap i flera föreningar. En medlem kan välja att vara med i flera föreningar för att få tillgång till ett bredare utbud av aktiviteter, eller för att man har ett särskilt intresse eller engagemang inom ett visst område.

PRO har idag 350 000 medlemmar och är Sveriges största pensionärsorganisation.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.