A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

PRO välkomnar grundskyddsutredningen - men vill ändå ha en översyn av hela pensionssystemet

Christina Tallberg, ordförande PRO. Christina Tallberg, ordförande PRO.

Grundskyddsutredningen presenterade idag sina förslag för att förbättra pensionssystemets grundskydd, som består av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. PRO välkomnar att de med de allra lägsta pensionerna får det bättre. Men utredningen lämnar flera frågor olösta och förslagen tenderar att omfördela resurser mellan dem som har det sämst ställt.

2018-03-06
- En förbättring av de lägsta pensionerna är helt nödvändig för att minska de ekonomiska klyftorna. De med de allra lägsta pensionerna får det bättre. Det är bra. Men det behöver skjutas till mer pengar. Förslaget omfördelar resurser mellan dem som har det sämst ställt. Det är ingen bra lösning, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

Vi hade också önskat att garantipension och bostadstillägg ska följa med inkomst – och kostnadsutvecklingen. Utan förslag om indexering riskerar klyftorna och äldrefattigdomen att öka igen. Det är ingen betjänt av, säger Christina Tallberg.

PRO:s pensionsexpert Anders Thorés analys av förslaget

Bland förslagen finns både en förstärkning av garantipensionen och ett särskilt tillägg för dem med de lägsta pensionerna. För den som är ensamstående kan det ge en ökning av garantipensionen med upp till 900 kronor. Man föreslår också ett höjt tak för högsta boendekostnad som kan ge bostadstillägg. Från 5 600 till 7 000 kronor per månad. Men samtidigt föreslås också en förändring av ersättningsnivåerna så att högsta möjliga bostadstillägg kan höjas från 5 560 till 6 200 kronor per månad.

Det är bra att man tar ett helhetsgrepp för att stärka ekonomin för de som har de lägsta pensionerna. Pensionärsorganisationerna har krävt förbättringar av grundskyddet under flera år eftersom det är urholkat och har varken hängt med inkomstutvecklingen eller kostnadsutvecklingen.

Inte många som omfattas

Förslaget är nästan helt och hållet inriktat mot de pensionärer som har full garantipension och fullt bostadstillägg med höga bostadskostnader. För dem blir det ett tillskott på c:a 1 300 kronor per månad i disponibel inkomst. Men det är relativt få pensionärer det handlar om. De flesta pensionärer med låga inkomster utgör garantipensionen en del av den totala pensionen och de kommer inte alls att få lika stor ökning av garantipensionen.

Om de dessutom har något lägre bostadskostnad kommer bostadstillägget att sänkas jämfört med idag. Detta gör att för stora grupper kommer ekonomin knappt att förändras eller t.o.m. försämras enligt de typfall som utredningen presenterar (tabell 5.5.). Det görs alltså en omfördelning bland de pensionärer som tar del av grundskyddet.

Växande ekonomiska klyftor

Över 300 000 pensionärer i Sverige har en inkomst under gränsen för relativ fattigdom och utredningen föreslår ett nödvändigt tillskott till de sämst ställda pensionärerna men det är inte tillräckligt för att minska de ekonomiska klyftorna och utrota äldrefattigdomen.

De växande ekonomiska klyftorna är vår tids största samhällsutmaning och en kraftig förbättring av de lägsta pensionerna är helt nödvändig för att minska äldrefattigdomen. Vi saknar förslag om ändrad indexering vare sig av garantipension eller bostadstillägg. Om inte garantipension och bostadstillägg följer med inkomst- och kostnadsutvecklingen kommer klyftorna snart öka igen.

Garantipensionen följer idag inflationen och minskar i värde till bland annat löner och inkomstpensionen. Taket för bostadstillägget höjdes i år för första gången på tio år trots stigande hyror och bostadspriser.

Hela pensionssystemet måste utvärderas

Trots att betänkandet innehåller bra och nödvändiga reformer finns det fortfarande problem och obesvarade frågor som kräver ett helhetsgrepp och en utvärdering av hela pensionssystemet.

Allt för många pensionärer måste lita till grundskyddet eftersom inkomstpensionen blir allt för låg även efter ett helt yrkesliv. Höga marginaleffekter gör att ytterligare några års arbete i vissa fall gör liten skillnad för pensionen. Inte bara garantipensionen utan även inkomstpensionen halkar efter lönerna så att klyftan till löntagarna växer hela tiden.

Som det ser ut idag uppfyller pensionssystemet inte vad som en gång utlovades: att det skulle ge ekonomisk trygghet, följa löneutvecklingen samt bygga på inkomstbortfallsprincipen.

Vi menar också att förslagen borde genomföras omedelbart samt att det inte ska omfördelas resurser bland de som har det sämst ställt - det behöver skjutas till mer pengar för att förbättra ekonomin för fler.

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.