A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Pensionärer förlorar i köpkraft - så kan det drabba dig

Pensionsmyndigheten har lämnat sitt förslag till nästa års inkomstindex till regeringen. Inkomstindex är det som används för att beräkna inkomst- och tilläggspensionerna och de beräknas öka med 1,4 procent 2019. Sedan tidigare är det klart att garantipensionen, som följer prisbasbeloppet, kommer att höjas med 2,2 procent nästa år.

2018-10-24 Trots en god inkomstutveckling i övriga samhället med c:a 3 procent höjs alltså inkomstpensionen bara med 1,4 procent, vilket är lägre än inflationen. Många pensionärer kommer därför att förlora i köpkraft 2019 då inflationen beräknas bli ungefär 2 procent. Orsaken är att pensionshöjningen alltid är 1,6 procentenheter lägre än inkomstökningen. Det beror i sin tur på att nyblivna pensionärer får ett förskott på de framtida pensionshöjningarna, vilket innebär att pensionen då är c:a 15 procent högre än vad den annars skulle vara. Följden blir att de som har gått i pension förlorar i köpkraft varje år i förhållande till löntagarna. Och ju längre en lever desto större blir den förlorade köpkraften och klyftan till löntagarna växer.

PRO har som krav att det årliga avdraget på pensionshöjningarna halveras för att på sikt avskaffas helt. Samtidigt behöver den allmänna pensionen höjas. Om pensionen är så låg att nyblivna pensionärer behöver ett förskott tyder det på att pensionssystemet är underfinansierat och ger för låga pensioner.

Pensionshöjning vid olika inkomster

Garantipensionen följer prisbasbeloppet, som höjs med från 45 500 kronor till 46 500 kronor 2019 – det motsvarar 2,2 procent. Inkomst- och tilläggspensionen följer ett inkomstindex som räknas fram av Pensionsmyndigheten utifrån den genomsnittliga inkomstökningen i samhället minus 1,6 procentenheter. År 2019 ökar inkomstindex och därmed inkomst- och tilläggspensionen med 1,4 procent.

(OBS nedanstående exempel tar inte hänsyn till förekomsten av eventuell premiepension, som fastställs i december, eller tjänstepension.)

Ensamstående

Utan inkomstrelaterad pension

Den som enbart har garantipension får en höjning med 178 kronor per månad före skatt – från 8 076 kronor till 8 254 kronor.

Bostadstillägget påverkas inte alls eftersom det finns ett fribelopp som motsvarar en nivå strax över garantipensionen och detta fribelopp följer prisbasbeloppet precis som garantipensionen.

 

6 000 kronor i inkomstrelaterad pension

Den som har 6 000 kronor i inkomst- eller tilläggspension får en höjning av den med 84 kronor före skatt. En så låg inkomstrelaterad pension ger rätt till garantipension. Den ökar med 83 kronor och totalt ökar den pensionen från 8 712 kronor till 8 879 kronor per månad.

För den med bostadstillägg blir det något högre tack vare det höjda fribeloppet. Om det inte finns andra inkomster än inkomst- och garantipension ökar det från 5 260 till 5 268 kronor per månad vid en bostadskostnad på minst 5 600 kronor per månad.

 

8 000 kronor i inkomstrelaterad pension

Ökning av inkomst- eller tilläggspensionen blir 112 kronor och garantipensionen med 69 kronor per månad. Total ökar då pensionen från 9 752 till 9 933 kronor per månad.

Eventuellt bostadstillägg är helt oförändrat.

 

11 000 kronor i inkomstrelaterad pension

Den som har inkomstpension får en ökning av den med 154 kronor och har dessutom rätt till en liten garantipension, som ökar med 49 kronor och det innebär att den totala pensionen ökar från 11 312 till 11 515 kronor före skatt.

Eventuellt bostadstillägg minskar något – vid maximalt bostadstillägg från 3 648 till 3 634 kronor per månad.

 

12 000 kronor i inkomstrelaterad pension

12 000 kronor ökar med 168 kronor per månad till 12 168 kronor. Vid den nivån på inkomstrelaterad pension finns ingen rätt till garantipension.

Den som har fullt bostadstillägg kan få något mer då det ökar från 3 221 till 3 229 kronor per månad.

 

15 000 kronor i inkomstrelaterad pension

15 000 kronor ökar till 15 210 kronor före skatt.

Bostadstillägget sjuker dock från 1 719 kronor till 1 694 kronor per månad.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.