A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Vi kräver åtgärder här och nu för högre och mer jämställda pensioner

"Vi kräver åtgärder här och nu för högre och mer jämställda pensioner!" Det säger de fyra rikstäckande pensionärsorganisationerna, Pensionärernas riksorganisation PRO, Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG), SKPF pensionärerna och SPF Seniorerna i ett gemensamt remissyttrande på Pensionsgruppens utredning Jämställda pensioner? (Ds 2016:19).

2016-09-23 De få förslag som finns i utredningen kan i bästa fall öka jämställdheten för framtida generationer pensionärer. Det saknas också viktiga analysområden som varför kvinnors ökade arbetsdeltagande inte har gett högre pensioner, hur marginaleffekterna i grundskyddet påverkar kvinnors pensioner, anhörigvårdens betydelse för kvinnors pensionsnivåer och inkomstskattens betydelse för kvinnliga pensionärers disponibla inkomst.

I de fyra organisationernas remissyttrande lämnas därför flera konkreta förslag till förändringar av pensionssystemet, som Pensionsgruppen bör ta ställning till, så som höjt bostadstillägg, förändring av grundskyddets indexering, slopad åldersgräns i omställningspensionen, skattelättnader på pensionsinkomster och en utvärdering av hela pensionssystemet.

Höjt bostadstillägg så att det täcker 100 procent av bostadskostnaden. Taket i bostadstilläggen bör höjas rejält så att äldre kan efterfråga en bostad i nyproduktion. Den bidragsgrundande bostadskostnaden bör dessutom indexeras och följa kostnadsutvecklingen på bostadsmarknaden.

- Eftersom många av de ensamstående pensionärerna är kvinnor med låga pensioner och höga boendekostnader är höjt bostadstillägg ett snabbt och träffsäkert sätt att minska skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner, säger Christina Tallberg, ordförande i PRO.

Pensionssystemet är underfinansierat vilket gör att det inte klarar av att betala ut rimliga pensioner. Dessutom hänger inte pensionerna med i inkomstutvecklingen.

- Generellt låga pensioner är huvudproblemet snarare än skillnader mellan könen. En omfördelning av pensionsinkomster inom systemet är inte lösningen, då blir det snarare lika dåliga pensioner för alla. För att förbättra pensionärernas ekonomiska situation, och särskilt kvinnornas, är det uppenbart att det enda som gör skillnad är att det tillförs mer resurser till inkomstpensionssystemet, säger Christina Rogestam förbundsordförande SPF Seniorerna.

- Det är väldigt uppenbart hur hårt pensionssystemet slår mot kvinnor. Särskilt hårt slår det mot dem, som har arbetat i slitsamma yrken, där lönen redan är låg. Många av våra medlemmar har arbetat inom hemtjänsten, på sjukhus, i skolbespisningar och inom barnomsorgen. De orkar sällan arbeta heltid fram tills de är 65, säger Berit Bölander, förbundsordförande för SKPF pensionärerna.

- Livsinkomstprincipen i pensionssystemet är satt ur spel. Den som arbetat heltid i 40 år med låg eller medellön får sedan som pensionär en inkomst kring fattigdomsstrecket. Trots många arbetade år måste hälften av alla kvinnor få stöd via garantipension. Så här var det inte tänkt att pensionssystemet skulle fungera. Principen om att varje krona får betydelse för pensionen stämmer inte, säger Monica Blomberg, t f förbundsordförande för RPG.

Läs hela remissvaret här >> 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.