A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Rapporter & remissvar

PRO sätter pensionärernas intressen på den politiska dagordningen.

En viktig del i PRO:s politiska påverkansarbete är att ta fram rapporter och skriva remissvar till regeringen. Här har vi samlat aktuella rapporter och remissvar som berör skatter, pensioner och äldres ekonomi.

Om du har frågor kring PRO:s intressepolitiska arbete kring ekonomi och pensioner, kontakta;

Anders Thoré, sakkunnig pensionsfrågor
E-post: anders.thore(a)pro.se
Telefon: 08-701 67 31

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.