A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Rapporter & remissvar

PRO sätter pensionärernas intressen på den politiska dagordningen.

En viktig del i PRO:s politiska påverkansarbete är att ta fram rapporter och skriva remissvar till regeringen. Här har vi samlat aktuella rapporter och remissvar som berör skatter, pensioner och äldres ekonomi.

Om du har frågor kring PRO:s intressepolitiska arbete kring ekonomi och pensioner, kontakta;

Ingemar Hamskär, sakkunnig pensionsfrågor
E-post: ingemar.hamskar@pro.se
Telefon: 073 – 996 21 4

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.