A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Fullsatt på PRO:s seminarium om jämställdhet inom äldrevården

Seminariet lockade många besökare. Seminariet lockade många besökare.

Nja, det verkar inte riktigt som att äldrevården ges på lika villkor i Sverige idag. Det blev tydligt under ett fullsatt seminarium arrangerat av PRO och ARC (Aging Research Center), som hölls på internationella kvinnodagen.

2018-03-08 Tydligt blev det också att äldreomsorgen består av kvinnor. Det är kvinnor som får äldreomsorg och det är kvinnor som arbetar inom äldreomsorgen. Och det är kvinnor som täcker upp när äldreomsorgen inte räcker till. När vi ändrar något inom äldreomsorgen så är det kvinnorna som drabbas i hög utsträckning.

Vi planerar för dans och vinprovning när folk ligger för döden, sa Per Schön, fil. Dr, och en av de forskare som talade under seminariet på internationella kvinnodagen. Han menade att vi tenderar att fråga folk som befinner sig i den tredje åldern, vilket är den period då vi inte längre är förverksaktiva men fortfarande inte drabbats av sjukdomar och funktionsnedsättningar, om vilka behov vi har inom äldreomsorgen, när den faktiskt ges till de som befinner sig i den färde åldern. När vi väl behöver äldreomsorg, så befinner vi oss i den fjärde åldern, den sista perioden av livet.

Per Schön, fil. Dr, och en av de forskare som talade under seminariet på internationella kvinnodagen. FOTO: Anneli Nygårds.

Då är vi är sjuka och har behov av hjälp från andra. Per Schön har också tittat närmare på vilka som får avslag på sina ansökningar om äldreboende men som efter överklagan får en plats. Han konstaterar att det för många verkar vara avgörande att ha anhöriga som hjälper till för att faktiskt få en plats inom äldreomsorgen.

Carin Lennartsson, docent i Sociologi och bland annat forskningsledare på Stockholms läns äldrecentrum försökte reda ut om äldre personer mår bättre idag än förr. I sin forskning har hon frågat de som är 77 år och äldre om hur de upplever sin hälsa. Och hennes undersökning visar att alla hälsoindikatorer går nedåt. Det blir sämre. Människor upplever att de har mer värk, lider av psykisk ohälsa och annat nu mer än förr.Mätningen har gjorts mellan åren 1992- 2011. Däremot har andelen som har behov av hjälp för sina basala behov som toalettbesök, bad och matlagning, minskat. Det låter som en olöslig ekvation. Men sannolikt beror det på att hemmen idag kan anpassas på ett bättre sätt än förr. Bara en mikrovågsugn, tänk vilken skillnad det gör för att kunna värma sin egen mat, konstaterade Carin Lennartsson.

Endast en av tio äldre personer föredrar att vårdas av en närstående. Det berättade Petra Ulmanen, fil. Dr. på institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet. Sedan äldreomsorgen började minska på 90- talet så har anhörigvården ökat. I kombination med att även sjukhusplatser försvinner finnsett ökat behov av samordningen som inte alltid fungerar.

Från vänster: Moderator Sven Erik Wånell, Carin Lennartsson, Petra Ulmanen, Janne Agerholm, Pär Schön, Christina Tallberg, ordförande PRO. FOTO: Anneli Nygårds.

Det är vanligt med missförstånd mellan olika omsorgsgivare anhöriga blir både en buffert, koordinator och vakthund. Och 114 000 kvinnor och 79 000 män har fått minskad inkomst på grund av att de vårdar en anhörig. Och utvecklingen fortsätter åt samma håll trots att ca 50 procent av de äldre föredrar hemtjänst framför att få hjälp av sin make/maka eller sina barn.

Är sjukvården jämlik i Stockholms län? Det har Janne Agerholm, med.dr., tittat närmare på. Det har bara gjorts ett fåtal studier av socioekonomiska skillnader i vården av äldre. Men där kan man se att inkomst påverkar vilka vårdinsatser du får i livets slutskede och att utbildningsnivån påverkar sannolikheten att ordineras en nyare medicin och risken att få olämpliga läkemedel.

Det finns tecken på ojämlikhet inom vården i Stockholm och då särskilt bland den äldre delen av befolkningen. Ska vården bli mer jämlik måste jämlikhet bli en del av debatten och det krävs att man gör en konsekvensanalys av hur reformer slår, utifrån ett jämlikhetsperspektiv.

Du kan ta del av föreläsarnas presentationer här nedan.

Länk till  Äldrevård på lika villkor, presentationer

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.