A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Extramiljarden till äldreomsorgen till stor del oanvänd

Sjuksköterska kör äldre man i rullstol

Extra pengar till bemanning i äldreomsorgen var ett viktigt löfte från regeringen. Men nästan var tredje kommun har inte gjort av med de medel som betalades ut 2015. Det skriver PROpensionären i senaste numret som rullade ut i veckan.

2016-04-08 Fram till valet 2018 har regeringen lovat totalt sju extra miljarder till stärkt bemanning i äldreomsorgen. Under sommaren och hösten i fjol betalades den första miljarden ut till landets kommuner.

PROpensionärens genomgång av de redovisningar som kommunerna lämnat till Socialstyrelsen visar dock att stora belopp inte har använts. Av landets 290 kommuner redovisar nästan 90 – bland annat storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö – att de förbrukat långtifrån hela det belopp de fått.

Hur kan det komma sig att efterlängtade extraresurser till ökad bemanning i äldreomsorgen inte använts fullt ut?

Genomgående finns två förklaringar. Först och främst tidsbristen. Regeringens beslut kom i början av förra sommaren och innan alla lokala beslut var fattade hade nästan hela hösten gått. För det andra vittnar många kommuner om svårigheter att rekrytera personal med rätt utbildning.

PRO:s ordförande Christina Tallberg är positiv till regeringens satsning med de sju extramiljarderna.

- Det är viktigt att komma ihåg att det gått kort tid sedan den första miljarden betalades ut. Från PRO:s sida ser vi på nära håll behovet av mer personal inom äldreomsorgen, så det är absolut nödvändigt att kommunerna fortsättningsvis använder de här pengarna till att anställa den personal som medlen är avsedda till.

De pengar kommunerna inte förbrukade under 2015 betalas tillbaka till staten. Under 2016 kommer nästa pott pengar till kommunerna för ökad bemanning i äldreomsorgen, den här gången en summa om 2 miljarder kronor.

- Vi utgår från att de 2 miljarder kommunerna får för 2016 kommer att användas. PRO:s representanter i de kommunala pensionärsråden kommer kontinuerligt följa upp att pengarna verkligen går till att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde i äldreomsorgen. I början av nästa år går vi dessutom ut med PRO:s Äldrebarometer igen, där vi mäter hur bra olika kommuner är att bo och leva i för äldre, säger Christina Tallberg. 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.