A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

"Fallolyckorna kan halveras inom fyra år"

PRO:s ordförande Curt Persson medverkade nyligen i SVT:s Gomorron Sverige.

SVT har granskat de allvarliga fallolyckorna bland äldre. Var femte minut faller någon så illa att de behöver uppsöka sjukhus. PRO bjuder nu in ansvariga statsråd till samtal om hur antalet fallolyckor kan halveras.

2014-11-19 Varje år dör närmare 1 600 personer över 65 år till följd av fallolyckor. 50 000 personer, 65 år och äldre, skadas så illa att de behöver slutenvård. 

PRO bjuder in ansvariga statsråd Åsa Regnér och Gabriel Wikström till ett samtal om hur antalet fallolyckor kan halveras under mandatperioden.

- Hur många ska dö innan samhället tar frågan om fallolyckor bland äldre på allvar? Att inte mer görs beror på att det är äldre som drabbas. Ett tydligt med tragiskt uttryck för att äldre diskrimineras, säger Curt Persson, ordförande i PRO med anledning av att PRO bjuder in statsråden till ett samtal. 

Kommunerna har ett ansvar

Statistiken över fallolyckorna är inte ny. Orsakerna till fallolyckorna är kända sedan länge. PRO menar att mycket kan göras om samhället tar fallolyckorna på allvar. Både mänskligt lidande och pengar skulle kunna sparas.

Det är framför allt kommunerna som har ett ansvar, men regeringen måste ta sitt ansvar och initiera ett strategiskt arbete för att halvera fallolyckorna bland äldre under denna mandatperiod.

- PRO vill gärna vara med och bidra i detta arbete, både på nationell nivå och i kommuner och landsting/regioner där PRO är aktiva i kommunala pensionärsråd. Vi vill se ett samarbete som omfattar både kommuner och landsting/regioner, fortsätter Curt Persson.

PRO:s krav på kommunerna

PRO har under många år ställt krav på landets kommuner att förebygga fallolyckor. Vi har bland annat krävt:

  • Inrätta så kallade fixartjänster för äldre, någon som till exempel byter glödlampor och sätter upp gardiner.
  • Hembesök för att se över risker i hemmet.
  • Regelbundna läkemedelsgenomgångar.
  • Bättre stöd till friskvårdsinsatser.
  • Maten och måltidssituationen. Undernäring är en starkt bidragande orsak till fallolyckor.

PRO:s ordförande i SVT Gomorron Sverige

Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap

SVT:s granskning 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.