A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Läs PRO:s yttrande om ledning och styrning av välfärdssektorn

PRO är mycket oroade över rapporter som visar att utvecklingen för personalen inom äldreomsorgen tvärtemot det önskvärda visar att personalens handlingsutrymme har minskat över tid. Det tyder på att också äldre personer har fått svårare att påverka sin dagliga vård och omsorg, vilket är ytterst problematiskt.

2018-10-23 PRO välkomnar att delegationen kommer fram till att det inte går att styra enbart med ekonomiska incitament. Vi ställer oss därtill positiva till en mindre detaljerad styrning, mer dialog och att inriktningen på tillsynen också behöver omfatta mer kvalitativa aspekter samt mer av kollegial utvärdering.

Läs hela yttrandet här.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.