A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Avgiftsfri mammografi - för alla?

Foto: Colourbox

Det finns inga argument till varför kvinnor över 74 år inte ska omfattas av avgiftsfri mammografi anser PRO om den nya lagen om mammografi som nyligen beslutades av riksdagen.

2016-05-27 Riksdagen har nyligen beslutat om en ny lag som innebär avgiftsfri mammografi och det är nu Socialstyrelsens ansvar att ta beslut om villkor gällande den nya lagen. 

Lagen innebär att landstingen ska erbjuda avgiftsfri mammografi till alla om inte Socialstyrelsen föreskriver annat. Socialstyrelsen föreslår att åldersgruppen 40–74 år ska få den. Kvinnor äldre än 74 år utelämnas trots att de tillhör riskgruppen. PRO hittar inget argument till varför kvinnor över 74 år inte ska omfattas, det finns inga studier av effekter för äldre. Andra studier har dock visat att vid deltagande i mammografi för de mellan 40 och 74 år minskar dödligheten och fler deltar när det är avgiftsfritt. PRO kräver att alla kvinnor över 40 år får avgiftsfri mammografi.

 

PRO har lämnat sina synpunkter till Socialstyrelsen i ett remissvar och förutsätter att de lyssnar på PRO:s viktiga argumentation.

Läs PRO:s remissvar till Socialstyrelsen här

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.