A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Ny rapport från PRO: Partierna försummar äldrefrågor

En ny rapport från PRO visar att äldrefrågor lyser med sin frånvaro i politiken och medierna, trots att äldrefrågorna rankas högt av väljarna. Framförallt är äldres representation i riksdagen väldigt låg. Trots att andelen medborgare över 65 år utgör 25 procent av väljarkåren är endast sex procent av riksdagsledamöterna över 65 år.

2017-07-02 - Det här duger inte. Äldres livserfarenhet och kompetens måste tas tillvara. Vi kräver fler äldre på valbar plats när partierna i höst tar fram sina listor till riksdagsvalet nästa år, säger Christina Tallberg, PRO:s ordförande.

Läs rapporten här!

- Med fler äldre på valbar plats kommer rikspolitiken att bli mer relevant för fler väljare. Tilltron till politiken och sammanhållningen i samhället stärks. Besluten blir också bättre för hela samhället. Ju fler grupper som involveras i beslutsprocesserna desto bättre blir utfallet, säger Christina Tallberg. 

 Fakta ur rapporten: 

  • Trots att svenskar över 65 år utgör 20 procent av befolkning utgör de endast 6 procent av riksdagsledamöterna
  • Väljarna anser att äldrefrågorna är den femte viktigaste politiska frågan
  • Partierna driver betydligt färre frågor som rör äldre jämfört med 2014/2015
  • Sveriges representanter i Europaparlamentet hade en relativt god representation av äldre
  • Äldrefrågorna får mindre utrymme i medierna, äldre kommer sällan själva till tals och ofta klumpas de ihop i en grupp

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.