A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Ny rapport: Välfärdsteknik – hot eller möjlighet?

Inom äldreomsorgen och i äldre personers dagliga liv håller ny teknik på att göra sitt intåg. Trygghetslarmen digitaliseras, fysiska nycklar ersätts med nyckelfri hemtjänst och kommuner provar personlig tillsyn nattetid med en mörkerseende kamera. Vissa hemtjänstbesök kan komma att ersättas med kontakt via tv eller surfplatta.

2016-11-07 En viktig fråga är på vems villkor och på vilket sätt tekniken ska användas. När staten och kommunerna tar fram en strategi för införandet av välfärdsteknik, måste äldre, anhöriga och äldres organisationer vara med och påverka hur genomförandet ska gå till, anser PRO.  

Rätt använd kan ny teknik befria människor från de begränsningar som en åldrande kropp skapar och höja livskvaliteten avsevärt. Den snabba utvecklingen inom teknikområdet ger många nya möjligheter, men också farhågor. 

För att kunna vara med och påverka utvecklingen krävs kunskap hos de som berörs av förändringarna. Tillsammans med ABF har PRO nu tagit fram en rapport och studiematerial om hur den nya välfärdstekniken kan fungera för äldre, Välfärdsteknik för äldre – hot eller möjlighet? 

Målgruppen för denna studiesatsning är framför allt pensionärer och riktar sig till PRO:s medlemmar som har förtroendeuppdrag, samt representanter för PRO i pensionärsrådet. Materialet ska bidra till mer och bättre kunskap. Till rapporten har en studiehandledning med förslag på fyra sammankomster tagits fram. Detta som ett stöd för att starta studiecirklar och därigenom öka kunskapen och intresset för frågor som rör välfärdsteknik. Handledningen kan även användas som informationsstöd vid föreläsningar, seminarier eller dylikt.

- Vi hoppas och tror att rapporten och studiehandledningen ska medverka till att göra PRO mer PRO-aktivt. Det vill säga att vi ligger i framkant när det gäller att ta diskussioner kring välfärdsteknik. Ett exempel på detta är att vi i pensionärsråden får upp på dagordningen att det ska finnas Wi-fi på äldreboenden, på vårdinrättningar m.m, säger Dan Karlsson, studieombudsman på PRO:s riksorganisation.

Kontakta din lokala PRO-förening för att se vilka kurser de erbjuder. 

I vår butik kan du som PRO medlem beställa rapporten: Välfärdsteknik för äldre- hot eller möjlighet?

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.