A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

PRO kräver mer personal och bättre utbildning för att upptäcka våld mot äldre

PRO kräver mer personal och bättre utbildning för att upptäcka våld mot äldre. PRO kräver mer personal och bättre utbildning för att upptäcka våld mot äldre.

Att motverka våld i äldres nära relationer är allas ansvar. Kunskapen måste öka om våld mot äldre och vad samhället behöver göra för att förhindra våld mot äldre. I dag, 15 juni, är det FN:s Världsdag om våld och övergrepp mot äldre.

2019-06-15 En undersökning av Brottsoffermyndigheten, visar att det är mellan 13-16 procent av befolkningen 65 år och äldre som uppger att de har blivit utsatta för våld.  Fler kvinnor än män uppger att de har större erfarenhet av våld. Siffrorna är oroande och visar att våldet är ett stort samhällsproblem.

Så sent som i går, fredag 14 juni, presenterade regeringen en satsning på 53 miljoner kronor under 2019 till arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialstyrelsen ska fördela 50 000 000 kronor i utvecklingsmedel till kommuner och landsting för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Medlen kan gå till att exempelvis stärka stödet till kvinnor som blivit utsatta för våld, sexuella övergrepp och könsstympning, förbättra insatser för personer i prostitution och utveckla socialtjänstens arbete för att våldsutövare ska sluta utöva våld.

Det är naturligtvis glädjande att regeringen gör extra satsningar till arbetet mot våld i nära relationer och att det är viktigt att insatserna också kommer den äldre delen av befolkningen. Våldet går inte i pension.

Det är ofta svårt att upptäcka våldet mot äldre. Tecken på att någon är eller har varit utsatt för våld kan ibland misstas för normalt åldrande. Våldet i nära relationer kan ta sig olika uttryck. Det kan vara fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, sexuellt, funktionshinderrelaterat, försummelserelaterat. Ibland förekommer det att en förövare kombinerar olika typer av våld. För den våldsutsatta personen är det ofta väldigt svårt att anmäla förövaren. Det kan bero på beroendeställningen, en rädsla för hur förövaren kommer att agera, eller att den våldsutsatta helt enkelt inte vet sina rättigheter.

PRO kräver att kommuner och regioner har mer personal inom vård och omsorg samt ökad kunskap och utbildning i att förhindra våld och kränkningar mot äldre. För att kunna upptäcka våldet behöver personalen, med fingertoppskänsla och ett stort förtroendekapital, få den våldsutsatta att berätta och att få hjälp att komma vidare ur våldsrelationen. För att lyckas med den grannlaga uppgiften behövs mer kunskaper om våldets mekanismer.

Även ideella organisationer behöver få ökat stöd. Det är ett stort steg för våldsutsatta att söka hjälp. Insikten om att en nära person faktiskt utövar våld är svår att nå och ibland kan det vara lättare för den våldsutsatta att kontakta ideella organisationer som arbetar med frågorna, såsom kvinnojourer och brottsofferjourer. Därför är det fortsatt viktigt att samhället stöttar dessa organisationers arbete, så att de får förutsättningar att ge hjälp oavsett om den våldsutsatta vill polisanmäla eller inte.


 

Hit kan du vända dig för att få hjälp om du är utsatt:

Brottsofferjouren

Personer kan få stöd för utsatthet av misshandel, olaga hot, sexualbrott, grov kvinnofridskränkning, rån eller stöld. Jourerna finns lokalt. Om det behövs kan även brottsoffer få hjälpinstanser i linje med psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd.

Ring 0200-21 20 19 eller gå in på deras hemsida för att se närmsta kontakt.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som är utsatt eller utsatts för våld och hot. Tjänsten är nationell. Numret är 020-50 50 50.

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.