A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

PRO välkomnar förslaget om reglerade vinster i välfärden: "Varje skattekrona måste komma de äldre till del."

PRO:s ordförande Christina Tallberg. PRO:s ordförande Christina Tallberg.

Regeringen presenterade idag med Vänsterpartiet förslag om hur en reglering av vinster i välfärdssektorn ska utformas. Vinsterna ska begränsas för privata företag i skola och omsorg, inte sjukvården. Ett tak på sju procent av operativt kapital föreslås.

2018-01-19 PRO välkomnar förslaget. Det finns ett beslut från PRO:s kongress om att offentligt finansierad vård och omsorg i princip ska drivas utan vinstsyfte.

– Äldreomsorgen är redan ekonomiskt pressad och resurserna har systematiskt minskat över tid. Det är PRO:s bestämda åsikt att varje skattekrona inom äldreomsorgen ska komma de äldre till del. Marginalerna inom äldreomsorgen är i dag så små att det inte finns något utrymme för att ta ut vinst utan att det sker på bekostnad av kvaliteten, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. 

Det behövs mer resurser till äldreomsorgen. För att trovärdigt kunna öka resurserna till äldreomsorgen måste vi säkra att de inte försvinner i vinster. De måste användas där de behövs, nämligen till mer personal med rätt kompetens.

– Att vinsterna begränsas kommer inte innebära att äldre ställs utan äldreomsorg. Välfärdsföretagen bedriver en skattefinansierad verksamhet som är behovsstyrd och det är kommunen som har ansvaret att den finns oavsett om utföraren är privat eller offentlig. Om företag väljer att avveckla på grund av att de inte får ta ut den vinst de önskar förändras varken behovet av omsorg eller skatteunderlaget som utgör finansieringen. PRO ser gärna fler seriösa företag som drivs av engagemang, säger Christina Tallberg.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.