A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Alla ska ha rätt till en värdig ålderdom

En grupp äldre serveras mat av personal på äldreboende.

Var du än bor i landet ska du få en bra äldreomsorg. De oacceptabla skillnaderna i kommunerna kan innebära risker för liv och säkerhet för den enskilde, skriver Christina Tallberg i Expressen idag.

2016-01-19 Var du än bor i landet ska du få en bra äldreomsorg. Det har PRO uttryckt många gånger. Trots många utredningar har situationen inte ändrats. Nu finns chansen att ta frågan på allvar när en kvalitetsplan för äldreomsorgen ska tas fram. Skillnaderna måste utjämnas.

När Expressen granskar maten på landets äldreboenden skiljer det hela 2 785 krononor mellan den kommun som tar ut högst och den som tar ut lägst avgift. Det är också stora skillnader i kvalitet. Det är oacceptabelt. Maten och måltiden har stor betydelse för äldres hälsa och välbefinnande. Att njuta av god och näringsriktig mat är enligt PRO en mänsklig rättighet. Måltiden ska vara något att se fram emot. Det bästa sättet att få uppleva en god måltid är att maten lagas på plats på landets äldreboenden.

Enligt PRO är det av yttersta vikt att självbestämmande gäller även för maten. Det betyder att mat och måltider ska bidra till en god levnadsnivå, ett värdigt liv och välbefinnande. Alla äldre oavsett om de bor i ordinärt eller särskilt boende ska erbjudas mat av god kvalitet, lokalt tillagad och om möjligt av närproducerade råvaror. Detta kräver kunniga beställare, riktiga kök och att personalen inom äldreomsorgen är kunniga i matlagning. Vårt krav är också att det ska finnas dietister inom äldreomsorgen i alla kommuner och landsting.

Bristen på särskilda boenden är skriande. Omkring 36 000 platser försvann mellan åren 1994 och 2013. De flesta ca 26 000 platser försvann 2003-2013. Tanken var att fler äldre skulle bo hemma vilket är billigare än särskilt boende.  PRO har krävt att kommunerna öppnar 35 000 nya platser på särskilda boenden inom 15 år.

Det finns också ett behov av ytterligare boendeformer. Ett boende där du får trygghet och social samvaro utan att vara allvarligt sjuk. Det är många äldre som önskar sig detta. PRO ska bidra till att det kommer konkreta förslag på detta i utredningen.

PRO kräver också att den som fyllt 80 år och själv vill ska få plats på särskilt boende utan biståndsprövning. Snart är det enda sättet att få en plats på särskilt boende att överklaga biståndsbeslut till förvaltningsrätten. Det är en mycket oroande utveckling.

Det här är inga nyheter. Men granskningen av boendet och maten i media gör förhoppningsvis att fler får upp ögonen för problemen. Genom PRO:s egen Äldrebarometer, där våra medlemmar betygsätter hur äldrevänliga landets kommuner är, har vi kunnat se en nedåtgående trend när det gäller kvaliteten på äldreomsorgen och tillgången till äldreboenden, under flera år.

Kvaliteten måste höjas inom äldreomsorgen. Äldreminister Åsa Regner har nu chansen att tillsammans med kommunerna ta initiativ till att alla landets äldre ska få en värdig ålderdom. Vi i PRO delar gärna med oss av vår kunskap och våra erfarenheter.

 

Christina Tallberg
Ordförande PRO

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.