A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Välkommen till PRO:s seminarium på Internationella kvinnodagen

PRO och Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet och Stockholms Universitet, arrangerar tillsammans på internationella kvinnodagen den 8 mars ett kunskapsseminarium om förutsättningarna för en jämställd och jämlik tillgång till hälso- och sjukvård och äldreomsorg för de allra äldsta.

 

2018-01-19  

Uppdatering

Alla presentationer från seminariet den 8 mars (pdf)

PRO och ARC bjuder in till seminarium på Internationella kvinnodagen: 

ÄLDREVÅRD PÅ LIKA VILLKOR? 

En offentligt finansierad vård och omsorg av god kvalitet är en förutsättning för ett jämlikt och jämställt samhälle. Forskning visar på oroande tendenser till en ökad ojämlikhet i hälso- och sjukvården och äldre­omsorgen med införandet av vårdvalssystem, minskade resurser och allt mer vård som ska utföras i hemmet. De som drabbas är framförallt kvinnor.

Välkommen till Sandlersalen i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 

www.abf.se 

Tid: 8 mars 9.00-11.30, fika serveras 8.30 

PROGRAM: 

Mår äldre personer bättre idag än de gjorde förr? 

Carin Lennartssondocent i sociologi, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet samt forskningsledare vid Stockholms läns Äldrecentrum. 

En äldrevård i obalans 

Pär Schön, fil.dr, forskare, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet 

Anhörigomsorgens pris i åtstramningens tid 

Petra Ulmanen, fil.dr, forskare, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet 

En jämlik sjukvård för äldre 

Janne Agerholm, med.dr, forskare, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet samt utredare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (SLSO). 

Övriga medverkande är Sven Erik Wånell, moderator, Christina Tallberg, ordförande PRO & Anna Werkelin Ahlin, sakkunnig i hälso- och sjukvård & jämställdhetsfrågor, PRO. 

ANMÄLAN: 

Anmäl dig till seminariet på telefon 08 - 701 67 00 eller osa@pro.se senast måndag 6 mars 2018. Glöm inte att informera om eventuella allergier. Anmälan är bindande. www.pro.se

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.